Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Trung tâm ICS
"Trung tâm ICS Vấn đề xã hội Ước tính ở Việt Nam có khoảng 1.650.000 người LGBT. Hiện cộng đồng này đang chịu sự kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực tại gia đình, trường học, công sở, cộng đồng và các cơ sở dịch vụ. Theo thống kê, 86% phải che giấu việc mình yêu người cùng giới, 20% mất bạn, 19% có ý định lập gia đình với người khác giới, 45% số học sinh, sinh viên LGBT từng chịu bắt nạt và bạo lực trong trường học với nhiều hình thức. 31% trong số này đã nghĩ tới việc tự tử và 38% mất niềm tin vào tương lai. Bản thân người LGBT khi phát hiện ra bản thân cũng tự kỳ thị chính mình, có xu hướng che dấu xu hướng tính dục. Tuy nhiên trong xã hội hoàn toàn thiếu vắng những cơ chế bảo vệ cũng như các dịch vụ cung cấp thông tin đúng và khoa học cũng như tư vấn thân thiện để giúp người LGBT và gia đình họ vượt qua những kỳ thị và định kiến để tự tin sống thật và sống hạnh phúc. Mô hình kinh doanh ICS mong muốn tạo ra một xã hội nơi mỗi người LGBT có thể sống thật và không bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Bên cạnh các hoạt đông của tổ chức như nâng cao nhận thức, vận động chính sách, ICS triển khai hoạt động có thu phí nhằm cung cấp thông tin khoa học; tư vấn và các kỹ năng cần thiết cho người LGBT, gia đình của họ và các bên liên quan để họ có thể hiểu về sự đa dạng tính dục; chấp nhận bản thân; chấp nhận và ủng hộ người thân là LGBT. Với các gói sản phẩm tư vấn: Hiểu về mình, Nói về mình, Sống hạnh phúc với người mình yêu, Tư vấn pháp lý, Hiểu về con, Làm gì khi phát hiện con là LGBT, Giúp con sống thật, ICS mong muốn góp phần xây dựng sự tự tin, lòng tự hào cho người LGBT và khơi dậy sự chấp nhận và ủng hộ của gia đình, xã hội với người LGBT. Dịch vụ tư vấn sẽ được thực hiện trực tiếp tại văn phòng hoặc qua tổng đài điện thoại. Doanh thu có được từ hoạt động tư vấn sẽ được đầu tư vào các hoạt động cộng đồng của ICS Tác động xã hội (dự kiến tới năm 2017) - 6,900 được tư vấn và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về LGBT - 100% số người được tư vấn hài lòng mình là người LGBT - 50% người được tư vấn công khai mình là LGBT - 30% người được tư vấn công khai là LGBT được gia đình ủng hộ