Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ ký hiệu
"Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ ký hiệu Trung tâm đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ ký hiệu được thành lập để dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính, gia đình của họ và cộng đồng nói chung, góp phần thúc đẩy sự phổ biến của ngôn ngữ ký hiệu, qua đó hỗ trợ tích cực người khiếm thính hòa nhập cộng đồng. Trong dài hạn, trung tâm cũng mong muốn phối hợp nghiên cứu và tổng hợp hệ thống ngôn ngữ ký hiệu chung của khu vực miền Bắc. Trong giai đoạn khởi sự, dự án sẽ tập trung vào việc nghiên cứu thị trường, xây dựng mô hình hoạt động phù hợp và thử nghiệm một số dịch vụ đào tạo của trung tâm, chuẩn bị cho sự phát triển dài hạn. Doanh nhân xã hội: Lê Thị Thanh Hoa hiện đang là Phó chủ nhiệm của CLB Ngôn ngữ ký hiệu- một câu lạc bộ lớn ở miền Bắc hoạt động hỗ trợ người khiếm thính. Hoa đã từng tham gia làm cộng tác viên với khá nhiều báo lớn, các công ty truyền thông,đài truyền hình; và đặc biệt là cộng tác với các tổ chức tình nguyện từ thiện. Bên cạnh đó, chị và các cộng sự vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện liên quan đến người khiếm thính,…Điều này mang lại cho chị rất nhiều kinh nghiệm và sự tự tin để phát triển và quản lý thành công mô hình Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Ngôn ngữ ký hiệu. Với phương châm sống “vì cộng đồng”, với khả năng của mình, Hoa tin tưởng rằng mô hình Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Ngôn ngữ ký hiệu sẽ được triển khai thành công và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng người khiếm thính.