Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Tò He
"“Tò he” – là một loại đồ chơi dân gian Việt Nam làm bằng bột gạo và phẩm màu tự nhiên mà sau khi CHƠI các em có thể ĂN được. Tòhe lấy tên thương hiệu là Tòhe vì ý nghĩa của dự án cũng giống với ý nghĩa của tò he: Tòhe tạo sân chơi cho các em khuyết tật thiệt thòi bằng cách tổ chức các lớp hướng dẫn sáng tạo ngoại khóa cho các em đồng thời, khi tranh của các em được chọn lọc và sử dụng in lên các dòng sản phẩm lifestyle bán ra thị trường, một phần lợi nhuận sẽ dùng để tiếp tục mở rộng các lớp học mới, giúp các em có thêm niềm vui và trải nghiệm với nghệ thuật và sáng tạo, giúp các em phát hiện và bồi dướng khả năng, đồng thời cũng giúp các em có thêm một phần lợi ích vật chất trang trải cho cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khó khăn. Tòhe nỗ lực mang đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi: • Cơ hội vui chơi và tham gia các hoạt động sáng tạo • Cơ hội phát triển khả năng sáng tạo cũng như có định hướng nghề nghiệp tốt hơn trong nền kinh tế sáng tạo khi các em trưởng thành • Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho các em • Mang tinh thần hồn nhiên và yêu thương con người đến mọi người ở mọi nơi thông qua các sản phẩm lifestyle mang thương hiệu Tòhe.