Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Phát triển sinh kế từ cây thuốc Nam truyền thống
"Phát triển sinh kế từ cây thuốc Nam truyền thống Dự án phát triển cơ sở bảo tồn và cung cấp nguồn giống cây cho người nông dân trồng thuốc và thầy thuốc Nam, xây dựng mô hình liên kết sản xuất - kinh doanh thông qua việc liên kết giữa thầy thuốc Nam, người nông dân, nhà khoa học và doanh nghiệp sản xuất thuốc. Qua đó, mô hình này giúp bảo tồn và khôi phục các giống cây thuốc nam và giống cây bản địa quý hiếm vùng Lạng Sơn, khôi phục nghề thuốc Nam truyền thống, và phát triển sinh kế cho người dân địa phương. Trong giai đoạn khởi sự, Hoàng & Bảo tập trung định hình rõ mô hình doanh nghiệp xã hội có mục đích tạo sinh kế mới cho người dân và thầy thuốc nam từ cây thuốc nam và xác định kế hoạch phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội. Đồng thời, dự án bắt đầu việc quy hoạch vùng dược liệu; và phát triển thử nghiệm một số sản phẩm thuốc Nam. Doanh nhân xã hội: • Nguyễn Vĩnh Bảo là một kỹ sư Lâm nghiệp đã có 5 năm kinh nghiệm về quy hoạch lâm nghiệp, thiết kế trồng rừng, nhân giống cây trồng. Hiện Bảo là tổ trưởng tổ thiết kế Ban quản lý dự án chương trình 5 triệu ha rừng (661) tại huyện Hữu Lũng. Trong quá trình làm việc, Bảo đặc biệt quan tâm cây lâm nghiệp bản địa và cây thuốc nam dưới tán rừng. Bảo tự tin vào kinh nghiệm nhân giống cây trồng của mình và muốn sử dụng kiến thức, kinh nghiệm của mình để hỗ trợ cộng đồng nhân giống những cây dược liệu quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện tại, Bảo đang cùng một vài người góp vốn để ươm một số giống cây lâm nghiệp theo yêu cầu của thị trường (như Sấu, trám, mít, lát hoa...), cung cấp cây giống cho các vùng Lạng Sơn, Bắc giang, Cao Bằng, Phú Thọ, Nghệ an, Thanh Hóa, Quảng Nam. Quảng Ngãi, Bình Định • Đỗ Hoàng sinh ra và lớn lên tại Hữu Lũng. Hoang tốt nghiệp một chuyên ngành xã hội, trường ĐHKHXH &NV (năm 2000). Đến nay Hoàng làm việc với người dân tộc thiểu số, làm nhiều trong mạng lưới thuốc nam tại các tỉnh, các vùng dự án, Hoàng có kinh nghiệm hỗ trợ người dân địa phương thành lập các tổ chức cộng đồng (CBOs). Hoàng đã bị cuốn vào niềm đam mê cây thuốc nam trong quá trình hỗ trợ các nhóm thầy thuốc nam truyền thống đi khảo sát cây thuốc bản địa, ghi chép lại các bài thuốc và đào tạo truyền nghề cho thế hệ trẻ. Hoàng đã đưa ra ý tưởng và đã tổ chức để các thầy thuốc nam huyện Hữu Lũng đi khảo sát xây dựng cuốn sách thuốc nam bản địa và bài thuốc dân gian các dân tộc huyện Hữu Lũng nhằm lưu truyền về sau. Hoàng cũng đã sưu tầm được một số cây thuốc bản địa, cây thuốc quý hiếm về trồng bảo tồn trong vườn nhà tại Hữu Lũng.