Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
LIFE ART 
"LIFE ART là một doanh nghiệp xã hội do nghệ sỹ Phan Ý Ly sáng lập nhằm hội tụ sức mạnh của các nghệ sỹ và cộng đồng để tạo nên sự phát triển xã hội một cách sáng tạo. Mục tiêu của LIFE ART là góp phần xây dựng một xã hội trong đó mỗi người và mỗi cộng đồng trở thành chủ nhân của sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế của chính mình và có thể nói lên nhu cầu văn hóa của mình một cách hoàn toàn tự do. Nhóm đối tượng Ly hướng tới là thanh thiếu niên từ 12 đến 30 tuổi - những người đang đứng trước áp lực phải định hướng cuộc sống và khẳng định mình. Dự án LIFE ART tập trung vào việc xây dựng giáo trình đào tạo, tổ chức khóa học, hội thảo về kỹ năng sống, đào tạo cho các nghệ sỹ để họ có thể triển khai đào tạo theo mô hình của LIFE ART nhằm nhân rộng tác động xã hội của dự án. Ly tin rằng chị có thể đem yếu tố sáng tạo giúp mọi người tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội vì lợi ích cho chính họ. Phan Ý Ly là người Việt nam đầu tiên nhận được học bổng Chevening để theo học Thạc sỹ về Ứng dụng Nghệ thuật Trình diễn và Truyền thông trong Phát triển tại Đại học Winchester, Anh Quốc. Chị cũng có kinh nghiệm làm việc một số năm trong lĩnh vực phát triển tại UNDP và INGO ở Việt Nam. Ly đã biên soạn một bộ phim tài liệu về trẻ em khu vực Sông Hồng, bộ phim đã được trình chiếu rộng rãi tại Việt nam trong Liên hoan Phim của Liên Hợp Quốc năm 2007