Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
HTX Tiểu thủ công nghiệp Phú Hòa-Xuân Lộc-Đồng Nai
"HTX Tiểu thủ công nghiệp Phú Hòa-Xuân Lộc-Đồng Nai Vấn đề xã hội Theo thống kê của phòng Lao động –Thương binh Xã hội huyện Xuân Lộc, trên địa bàn huyện có khoảng 250 người khuyết tật có khả năng làm được những công việc nhẹ và khoảng 120 người thuộc thành phần bại liệt không có khả năng lao động. Bên cạnh đó, số lao động không đủ điều kiện vào các công ty, xí nghiệp khoảng 2.000 đến 2.500 người, số người này ở độ tuổi trung niên 45-58 tuổi, không có chuyên môn, nghiệp vụ gì, công việc chăn nuôi, sản xuất tại gia đình không ổn định. Tại thời điểm đó, chưa có cơ quan tổ chức nào đứng ra giải quyết vấn đề trên. Mô hình kinh doanh Hợp tác xã (HTX) Tiểu thủ công nghiệp Phú Hòa được thành lập vào cuối năm 2010 nhắm tới tận dụng và giải quyết công việc cho nguồn lao động này tại địa phương, mang lại việc làm phù hợp với sức khoẻ, khả năng của người khuyết tật, phụ nữ không có việc làm ổn định và những hộ gia đình nghèo thiếu đất sản xuất tại địa phương. HTX hướng đến góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhằm nâng cao đời sống của người khuyết tật, những người phụ nữ không có khả năng vào làm ở các công ty, xí nghiệp, cùng với xã hội làm vơi đi những gánh nặng cho gia đình. HTX còn bảo đảm việc làm lâu dài, ổn định, tạo thu nhập một cách hợp pháp. Các hoạt động chính của hợp tác xã là: sản xuất, thu gom và thu mua, tái chế bao nilon, chăn nuôi gà, hàng mây tre đan. Hiện nay, HTX tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi tỉnh Đồng Nai và thu mua phế liệu tại các tỉnh lân cận như Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Vũng Tàu. Tác động xã hội ( Dự kiến đến năm 2015) Tạo cơ hội và việc làm cho 80% người khuyết tật (200 người) trong địa bàn huyện có thu nhập ổn định từ 3.000.000 đến 3.500.000 đồng/người/tháng