Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Du lich thiện nguyện
"Du lich thiện nguyện (HumaniTours) Du lich thiện nguyện (HumaniTours) là một hình thức huy động nguồn lực để hỗ trợ cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam. HumaniTours là một phương thức sáng tạo kết nối nguồn lực của các nhà hảo tâm với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ qua dịch vụ du lịch thiện nguyện. Qua đó nhà tài trợ có cơ hội tham gia trực tiếp, gặp gỡ người hưởng lợi cũng như giám sát quá trình sử dụng nguồn hỗ trợ. Các hoạt động này đều có tác động hai chiều. Trẻ em không chỉ được hưởng lợi từ nguồn tài trợ mà còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Khách hàng cũng có thể học hỏi được rất nhiều thông qua các hoạt động với trẻ em. HumaniTours được thiết kế theo mô hình “giáo dục phi chính quy”. Hình thức này cũng khuyến khích nhiều người tham gia hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sáng lập viên của HumaniTours - anh Đôn Tuấn Phương đã hoạt động trong lĩnh vực phát triển tại Việt Nam trên 10 năm. Anh sáng lập ra Tổ chức Tình nguyện vì hòa bình (VPV). Anh nhận ra rằng còn có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do thiếu nguồn lực hỗ trợ, trong khi đó cũng có rất nhiều người muốn giúp đỡ nhưng không tìm được phương thức tham gia hỗ trợ phù hợp. Đó là động lực chính để anh xây dựng HumaniTours. Anh tin tưởng rằng đây sẽ là một nguồn lực xã hội lớn cho hoạt động phát triển ở Việt Nam.