Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Doanh nghiệp Xã hội Sống-Vui-Khỏe (SVK)
"Doanh nghiệp Xã hội Sống-Vui-Khỏe (SVK) Mục tiêu: Nâng cao nhận thức phòng lây nhiễm HIV và thực hiện các biện pháp dự phòng tích cực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe theo phương pháp ĐỒNG ĐẲNG cho người sống với HIV, người có hành vi nguy cơ cao, gia đình họ. Giúp cho việc tư vấn-truyền thông & chăm sóc sức khỏe tại nhà trở nên sẵn có, thuận tiện, hiệu quả với thái độ và chất lượng dịch vụ chu đáo, tận tâm, thân thiện và cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng. Địa bàn hoạt động: TP. Hồ Chí Minh & các khu vực liền kề Doanh nghiệp SỐNG-VUI-KHỎE (SVK) là nhánh có thu của mô hình Doanh nghiệp Xã hội (DNgXH) SPN+ có sứ mệnh nâng cao nhận thức phòng lây nhiễm HIV và thực hiện các biện pháp dự phòng tích cực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe theo phương pháp ĐỒNG ĐẲNG cho người sống với HIV, người có hành vi nguy cơ cao, gia đình họ. Giúp cho việc tư vấn-truyền thông & chăm sóc sức khỏe tại nhà trở nên sẵn có, thuận tiện, hiệu quả với thái độ và chất lượng dịch vụ chu đáo, tận tâm, thân thiện và cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng. Tại TP.HCM hiện nay có 54000 người nhiễm HIV – tỷ lệ cao nhất nước trong nhiều năm nay. Tuy nhiên chỉ có khoảng 47% số bệnh nhân đang được chăm sóc hỗ trợ tại các OPC. Ngoài ra còn hàng trăm ngàn người là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao cũng rất cần có các dịch vụ tư vấn, dự phòng. Trong khi đó, các hoạt động chăm sóc điều trị tại hệ thống y tế công hiện vẫn tồn tại vấn đề kỳ thị phân biệt đối xử, chưa đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ chăm sóc tại cộng đồng, phụ thuộc chủ yếu vào các chương trình viện trợ nước ngoài (khoảng 74%). Các nhà tài trợ chính cho HIV đang có kế hoạch rút khỏi Việt Nam, tài trợ sẽ hoàn toàn kết thúc vào năm 2019. Mô hình kinh doanh SPN+ sẽ xây dựng và phát triển mô hình DNgXH cung cấp dịch vụ tư vấn-truyền thông và chăm sóc tại nhà dưới hình thức có thu phí hướng đến người có nguy cơ cao, NCH, gia đình họ và cộng đồng. Mô hình này cũng là một trong những bước đi đầu tiên nhằm mục tiêu tự vững cho tổ chức và dần dần thay đổi tâm lý ỷ lại của cộng đồng, để tránh phụ thuộc quá nhiều vào các dịch vụ được cung cấp miễn phí từ nguồn viện trợ nước ngoài. SVK sẽ cung cấp dịch vụ 3 nhóm dịch vụ chính: 1) Tư vấn dự phòng lây nhiễm (qua điện thoại và tư vấn trực tiếp); 2) Gói dịch vụ tư vấn-hỗ trợ đồng hành; 3) Dịch vụ chăm sóc và thăm khám tại nhà cho NCH, người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm với HIV và gia đình của họ. Tác động mong đợi  Giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV, nâng cao chất lượng cuộc sống của NCH và giảm KTPBĐX thông qua các hoạt động cung cấp dịch vụ có chất lượng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu cộng đồng.  Nâng cao nhận thức của cộng đồng và năng lực chủ động dự phòng và chủ động chăm sóc bảo vệ sức khỏe của NCH, người có nguy cơ cao và người thân của họ.  Phát triển năng lực cung cấp dịch vụ và phát triển tổ chức các CBO để có thể chủ động và tự tham gia ứng phó với HIV một cách bình đẳng như các chủ thể khác.