Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Doanh nghiệp Xã hội New Light
"Doanh nghiệp Xã hội New Light Mục tiêu: Tiếp cận và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ tình dục và các dịch vụ tiện ích dành riêng cho đối tượng là người khuyết tật. Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng và các khu vực liền kề. Nước ta có khoảng 6.7 triệu người khuyết tật (chiếm 6.34% dân số). Tuy nhiên những vấn đề liên quan tới nhu cầu của NKT về SKSS /TD chưa được đáp ứng. Và đây là 1 thị trường còn bỏ ngỏ trong nhiều năm qua. NEW LIGHT xác định một sứ mệnh vô cùng quan trọng là trở thành người tiên phong trong lĩnh vực tiếp cận và cung cấp DV CSSKSS/TD và các DV tiện tích dành riêngcho đối tượng là người khuyết tật. NEW LIGHT là sự khẳng định “Quyền được yêu – được bình đẳng - được sống khoẻ mạnh” của NKT. Đồng thời NEW LIGHT cũng chính là một “chú gà trống” làm thức tỉnh nhân tâm của mọi người, khiến cho cộng đồng quan tâm tới những khía cạnh tưởng chừng “rất nhỏ, rất riêng” nhưng lại là cái “rất lớn, rất người” của một tỷ lệ không nhỏ dân số Việt Nam. Mô hình kinh doanh Định hướng phát triển của NEW LIGHT là tập trung xây dựng mô hình tại chỗ trong thời gian 3 năm đầu, sau đó sẽ mở rộng thêm các điểm cung cấp DV lưu động và kết hợp với các cơ sở sẵn có khác để hình thành nên “chuỗi” các cơ sở có cùng đặc tính. Nói cách khác, NEW LIGHT là một loại hình “Siêu thị sức khoẻ Mini” với nhiều tiện ích cho NKT. Tác động xã hội (dự kiến tới năm 2015) • 20,000 lượt sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe SKSS/TD ch NKT tại Hà Nội & Đà Nẵng • Đưa ra bằng chứng cụ thể về 1 DNXH thành công trong lĩnh vực chăm sóc SKSS/SKTD một cách toàn diện cho NKT • Tạo sự quan tâm chú ý, tạo dư luận xã hội ủng hộ cho cách thức tiếp cận và cung cấp dịch vụ một cách sáng tạo và phù hợp với NKT • Lôi kéo sự tham gia của các thành phần kinh tế khai thác thị trường cung cấp dịch vụ sức khoẻ cho NKT • Nâng cao nhận thức của chính nhóm NKT và toàn xã hội về nhu cầu thực tế trong CSSKSS/TD.