Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Dịch vụ Tư vấn Từ thiện (PAS)
"Dịch vụ Tư vấn Từ thiện (PAS) Việt Nam dần trở thành nước có thu nhập trung bình, ngày càng có nhiều cá nhân, tổ chức và tổ chức sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng nơi họ sống và làm việc. Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực và không tìm được dịch vụ để đưa ra quyết định tài trợ đúng đắn, nhiều nhà hảo tâm giàu kinh nghiệm cũng không có chiến lược, không thấu hiểu nhu cầu cộng đồng dẫn đến hiệu quả đầu tư dài hạn không cao. Dịch vụ Tư vấn Từ thiện (PAS) nhằm hỗ trợ các nhà hảo tâm, các tổ chức và doanh nghiệp có thông tin, kiến thức, kỹ năng và/hoặc các nguồn lực cần thiết để thực hiện các cam kết và hoạt động từ thiện chiến lược. PAS giúp kết nối hiệu quả nguồn lực hỗ trợ sẵn có và nhu cầu cộng đồng, thúc đẩy sự minh bạch và tính bền vững của các hoạt động từ thiện xã hội, qua đó góp phần mang lại những tác động hiệu quả cho các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường tại Việt Nam. PAS được thành lập nằm trong Trung Tâm Hỗ trợ Phát Triển Cộng đồng LIN, lợi nhuận thu được sẽ tái đầu tư vào các hoạt động phi lợi nhuận của tổ chức. Trong 12 tháng đầu tiên, PAS sẽ triển khai các hoạt động: Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn Theo Yêu Cầu; Tổ Chức Chương Trình Nâng Cao Năng Lực và Thúc Đẩy Chia Sẻ Thông Tin Về Doanh nhân xã hội: Dana R.H.Doan là một thành viên sáng lập, tư vấn viên và thành viên Ban cố vấn của Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN. Bà cũng nằm trong Ban Cố vấn của AIESEC Đại học Ngoại thương (tổ chức lãnh đạo dành cho sinh viên) và Working With Others [chương trình tài trợ nhỏ của Hội Từ thiện Trẻ em Sài Gòn (Saigon Children’s Charity)]. Trước khi gia nhập LIN, bà công tác 5 năm tại Hội Thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam và Diễn đàn Giáo dục với vai trò là Chuyên viên Phân tích Chính sách Thương mại Quốc tế. Bà cũng là thành viên Hội từ thiện Amcham-United Way. Dana có bằng Thạc sỹ về Chính sách Công từ Trường Gerald R. Ford thuộc Đại học Michigan, và bằng Cử nhân về Lịch sử và tiếng Tây Ban Nha từ Đại học Tây Bắc Hoa Kỳ. Năm 2010, bà hoàn thành Chứng chỉ về Tài trợ và Thành lập Quỹ Phát triển tại Đại học New York.