Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Công Ty Truyền Thông và Đào Tạo Kĩ Năng Thiết Yếu NAKA
"Công Ty Truyền Thông và Đào Tạo Kĩ Năng Thiết Yếu NAKA Vấn đề xã hội Thống kê mới nhất của Bộ Y tế cho thấy, trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 900.000 trường hợp bị tai nạn thương tích (TNTT) gây tử vong hơn 35.000 người. Trong đó TNTT ở trẻ em từ 0-18 tuổi chiếm hơn 34% tức hơn 300.000 và gây tử vong hơn 8.000 em. Thực tế từ những vụ tai nạn cho thấy hầu hết trẻ em đến người lớn đều thiếu ý thức, kiến thức cũng như kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và xử lý tình huống nguy hiểm. Chính những nguyên nhân này đưa số trẻ em bị TNTT và tử vong hàng năm lên hàng chục ngàn em, trong khi đó trên thị trường dịch vụ giáo dục chưa có loại hình nào chuyên đào tạo các kỹ năng nói trên. Mô hình kinh doanh TT HLKNTY Naka Tổ chức chương trình huấn luyện tại trung tâm, các trường học và các chương trình thiện nguyện. Với mục tiêu phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng phòng chống TNTT cho trẻ em bằng các phương pháp như: Phối hợp trò chơi để phổ biến kiến thức, Thực hành trải nghiệm, Rèn luyện duy trì. Thông qua học viên, các phương tiện truyền thông, tạo hiệu ứng lan tỏa để tác động, nâng cao ý thức của thành viên trong gia đình và xã hội về phòng chống TNTT. Từ các hoạt động đào tạo có thu phí, các nguồn tài trợ thương mại, tài trợ thiện nguyện, hình thành nguồn lực tài chính để tiếp tục nghiên cứu, phát triển các gói đặc thù, mở rộng quy mô đào tạo cho nhóm yếu thế (trẻ em đường phố, trẻ em nghèo) tại các địa phương có hoạt động của Naka và các vùng trọng điểm TNTT trong cả nước. Sau khi khẳng định hiệu quả của chương trình huấn luyện, Trung tâm có kế hoạch theo định hướng xã hội hóa hóa giáo dục nhằm đưa chương trình vào trường học với chi phí thấp, để phổ biến rộng rãi đến tất cả trẻ em ở Việt Nam. Tác động xã hội (dự kiến tới năm 2017) - 13050 trẻ em được đào tạo miễn phí về phòng chống TNTT - Đưa kiến thức và hình thành ý thức về phòng chống TNTT đến với 9 triệu dân VN Góp phần giảm TNTT ở trẻ em Việt Nam 30%.