Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Công ty TNHH SX TM DV Thiên Tâm
"Công ty TNHH SX TM DV Thiên Tâm Thiên Tâm là doanh nghiệp xã hội, ra đời với mong muốn cung cấp một giải pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu ở nhà đối với các bệnh thông thường mới phát, bằng bằng Hương Trị Liệu, làm giảm số lượng bệnh nhân nghiêm trọng đến cơ quan y tế. Điều này mang ý nghĩa góp phần giúp giảm chi phí y tế cá nhân và xã hội đồng thời nâng cao chất lượng sống của người sử dụng sản phẩm. Chị Trần Thị Trung Thuận là người sáng chế ra dòng sản phẩm dân dụng như gối lá, khẩu trang, túi thơm… sử dụng nguyên liệu lá thuốc nam phù hợp với khả năng lao động sản xuất của người khuyết tật (NKT). Đây là cơ sở để chị thành lập doanh nghiệp xã hội Đồng hành với mục tiêu giải quyết vấn đề hòa nhập cho người khuyết tật (NKT). Người khuyết tật là lực lượng lao động chính và là người thụ hưởng mọi lợi ích vật chất và tinh thần mà doanh nghiệp mang lại. Bên cạnh đó, chị xây dựng website (www.thientam.net) nhằm xúc tiến thương mại và bán hàng cho sản phẩm Đồng hành và một số sản phẩm khác của NKT. Website đồng thời là công cụ xây dựng nhận thức đúng đắn của cộng đồng về đối xử bình đẳng và tôn trọng NKT. Với phương châm “đồng hành” với NKT, chị Thuận mong muốn xây dựng một mô hình mới để giúp NKT hòa nhập cộng đồng, trong đó NKT phát huy được khả năng của mình, được đối xử bình đẳng và sống có ích. Người bình thường không còn định kiến và hợp tác trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng với NKT.