Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Công ty TNHH Quà của Biển
"Công ty TNHH Quà của Biển (Marine Gifts) Công ty TNHH Quà của Biển (Marine Gifts) là một Doanh nghiệp Xã hội không vì lợi nhuận thành lập năm 2011 với sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ các Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) trong chương trình hỗ trợ Doanh nhân Xã hội tại Việt Nam. Marine Gifts cùng phụ nữ nghèo sống trong và xung quanh các Khu bảo tồn biển phát triển các sinh kế thay thế thân thiện với môi trường nhằm bảo tồn tài nguyên biển, thúc đẩy bình đẳng giới và xóa đói giảm nghèo. Ý tưởng kinh doanh này khởi nguồn từ kinh nghiệm của những người sáng lập sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bảo tồn biển, phát triển cộng đồng và quản lý du lịch ở các dự án chính phủ, công ty lữ hành và các tổ chức phi chính phủ. Kinh nghiệm làm việc cùng với lòng đam mê giúp họ nắm bắt đúng thực trạng, mong muốn của phụ nữ vùng biển cũng như tạo nên một mạng lưới hỗ trợ mô hình kinh doanh của Marine Gifts. Marine Gifts đã nhận được nhiều giải thưởng cho giải pháp kinh doanh của Marine Gifts như giải thưởng doanh nhân xã hội thuộc chương trình hỗ trợ doanh nhân xã hội ở Việt Nam do CSIP bảo trợ cho 2 người sáng lập; là DNXH đầu tiên của Việt Nam giành giải cao nhất trong cuộc thi kế hoạch kinh doanh cho các giải pháp mang tính xã hội toàn cầu - vùng Đông Nam Á và là DNXH đầu tiên của Việt Nam tại giải thưởng Sankalp giành cho khu vực Đông Nam Á trong năm 2011 – 2012. Marine Gifts đào tạo kỹ năng nghề nhằm đảm bảo 2.500 phụ nữ vùng biển có thể cung cấp các sản phẩm mỹ nghệ chất lượng cao và dịch vụ du lịch sinh thái đúng nghĩa; có thể quản lý, tổ chức tốt các hoạt động hội nhóm, quản lý tài chính cũng như các vấn đề trong gia đình của họ. Ngoài ra, Marine Gifts cũng tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức giúp những phụ nữ của chúng tôi hiểu và có cuộc sống hài hòa với biển quê hương họ. Thông qua các tour khám phá biển, khách du lịch, tình nguyện viên, nghiên cứu sinh, v.v. trên khắp thế giới có cơ hội tham gia cùng chúng tôi trong các hoạt động thực tập, nghiên cứu, khám phá môi trường biển cũng như có cơ hội làm việc, sinh sống cùng người dân địa phương tham gia mô hình Marine Gifts.