Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch cộng đồng - CBT Travel
"Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch cộng đồng - CBT Travel Vấn đề xã hội Không ai biết chính xác du lịch cộng đồng lưu trú tại gia hay còn gọi là CBT homestay đã hình thành ở Việt Nam từ khi nào, cho dù nay nó đã trở nên phổ biến ở Việt Nam. Du lịch cộng đồng là hình thức góp phần phát triển kinh tế xã hội, mang lại sinh kế, thu nhập của các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo, giữ gìn văn hoá bản địa, môi trường. Đây thực tế là hoạt động du lịch có nhiều tiềm năng nhưng đa phần các mô hình tại Việt Nam do người dân tự đứng ra tổ chức mang lại hiệu quả chưa cao và chưa giải quyết được các vấn đề xã hội mà bản chất của du lịch cộng đồng hướng tới. Cảnh quan thiên nhiên bị phá vỡ, điều kiện ăn ở đơn giản, dịch vụ đơn điệu là hình ảnh mà chúng ta vẫn nhìn thấy ở các mô hình CBT homestay ở nhiều địa phương. Thêm vào đó, các CBT homestay được xây dựng nhưng chất lượng xuống cấp không thu hút được khác du lịch. Người dân mất niềm tin vào khả năng sinh kế nhờ hoạt động này. Mô hình kinh doanh Nhằm mang lại các giá trị khác biệt, nâng cao hình ảnh các CBT homestay ở Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch cộng đồng - CBT Travel tiên phong xây dựng và bán các sản phẩm du lịch có lồng ghép du lịch cộng đồng; kết nối các CBT với các công ty lữ hành trong và ngoài nước để các hoạt động của khu du lịch cộng đồng được duy trì thường xuyên liên tục; phát hiện, tư vấn hỗ trợ xây dựng, đào tào, chuyển giao và duy trì du lịch cộng đồng tại các địa phương thông qua hỗ trợ các CBT homestay đạt chuẩn, khôi phục và phát triển văn hoá bản địa, làng nghề truyền thống và các dịch vụ cộng đồng khác. 30% lợi nhuận của Công ty CBT Travel được trích để nâng cấp các CBT có sẵn hoặc phát triển các CBT tiềm năng mới. Tác động xã hội (dự kiến tới năm 2017) - Phát triển mới 3 mô hình CBT homestay, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập bền vững cho cộng đồng địa phương - Làm phong phú thêm sản phẩm cho ngành lữ hành và thay đổi hình ảnh du lịch Việt nam một cách tích cực.