Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Cơ sở Bảo trợ Xã hội Thuận Hòa
"Cơ sở Bảo trợ Xã hội Thuận Hòa Tỉnh Hòa Bình có khoảng 15.000 người khuyết tật (NKT), trong đó 86% không có việc làm và thu nhập ổn định, phải sống phụ thuộc vào gia đình trong khi nguồn thu nhập chủ yếu của các hộ gia đình trong tỉnh Hòa Bình đều từ Nông Lâm Ngư nghiệp, mặt bằng kinh tế nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đưa ra giải pháp hướng nghiệp và đào tạo việc làm cho NKT thuộc dân tộc thiểu số của tỉnh là thực sự cần thiết để nâng cao khả năng sinh kế cho họ, giúp giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình và cải thiện tình hình kinh tế của Tỉnh nói riêng, của Việt Nam nói chung. Cơ sở Bảo trợ Xã hội Thuận Hòa thành lập từ năm 2008, hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ người khuyết tật dân tôc thiểu số phát triển sinh kế, hòa nhập xã hội. Sau 3 năm hoạt động, Thuận Hòa đã giúp đào tạo nghề dệt thổ cẩm truyền thống, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 307 NKT thuộc các dân tộc Thái, Dao, H’ Mông, Mường. 100% người khuyết tật sau khi học nghề tại trung tâm có việc làm ổn định. Trong tương lai, Thuận Hòa mở rộng hoạt động, kết hợp khai thác các thế mạnh của địa phương và của trung tâm để có thể nâng cao chất lượng và quy mô tác động xã hội, và tính bền vững dài hạn. Doanh nhân xã hội: • Vì Thị Thuận sáng lập Cơ sở Bảo trợ Xã hội Thuận Hòa và hiện tại đang giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Hợp tác xã làng nghề thổ cẩm Mai Châu, Hòa Bình. Thuận không chỉ có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong việc dệt và dạy nghề dệt thổ cẩm mà luôn nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội kinh doanh, quảng bá sản phẩm. Bên cạnh đó, chứng kiến cuộc sống của NKT thuộc dân tộc thiểu số không nghề nghiệp, sống phụ thuộc vào người thân và bị đối xử như gánh nặng của gia đình, Thuận quyết tâm tạo sự thay đổi cho cuộc sống của chính những NKT này. Cơ sở Bảo trợ Xã Hội Thuận Hòa được ra đời để giúp Thuận thực hiện 2 sứ mệnh tâm huyết của cuộc đời mình là duy trì làng nghề dệt thổ cẩm và thay đổi cuộc sống của NKT thuộc dân tộc thiểu số thông qua việc giúp họ có nghề, có việc làm, có thu nhập. • Đoàn Thị Thu Hương: Hương có kinh nghiệm thực hiện các dự án phát triển hỗ trợ người khuyết tật và kinh nghiệm gây quỹ cho các chương trình từ thiện thông qua các chương trình truyền thông do mình tự xây dựng. Hiện tại, Hương đang là Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông và Du lịch Á Châu (AC&T), đặc biệt năm 2012 Hương đã thành lập Doanh nghiệp Xã hội C2I với định hướng cung cấp các sản phẩm thổ cẩm và truyền thống của Thuận Hòa và các nhà cung cấp khác tới thị trường trong nước và quốc tế. Hương muốn tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình và lợi thế ngành du lịch vào việc thực hiện sứ mệnh của CSBTXHTH để cơ sở trở thành một mô hình điển hình cho các dự án hỗ trợ NKT hiệu quả.