Thông tin
Tin tức
HỘI THẢO QUỐC TẾ MỘT THẬP KỶ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ CHÂU Á
Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến … Xem thêm >>
KHAI MẠC HỘI THẢO
Đại diện các bên bao gồm CSIP, Hội đồng Anh, UNDP, CSIE, … Xem thêm >>
PHIÊN TOÀN THỂ 1: TOÀN CẢNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
Phiên toàn thể 1 với sự tham gia của TS. Nguyễn Đình Cung … Xem thêm >>
PHIÊN THẢO LUẬN 1: LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP
Nền nông nghiệp Việt Nam đang ngày càng nhận được nhiều sự … Xem thêm >>