Ngôn ngữ
Tin tức
“HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ VÀ KẾT NỐI” ĐEM ĐẾN NHIỀU THÔNG TIN GIÁ TRỊ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SIBs
  • 25/05/2023

Sáng ngày 18/05/2023, tại không gian xanh của Làng Nông nghiệp di sản Vân Hồ Agritage, Bản Bướt, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, CSIP đã tổ chức chương trình “Hành trình khám phá và Kết nối”. 
Chương trình có sự tham dự của đại diện của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), đại diện Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như sự tham gia của các đại biểu đến từ các tổ chức hỗ trợ SIBs tại Việt Nam.
Một trong những nội dung quan trọng của “Hành trình Khám phá và Kết nối” là Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các Tổ chức hỗ trợ Doanh nghiệp tạo tác động xã hội, tập trung vào hai nội dung: “Giới thiệu về kinh doanh tạo tác động Việt Nam” và “Giới thiệu khung quản lý và đo lường tác động cho Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIBs) vì mục tiêu phát triển bền vững”, được dẫn dắt bởi chị Phạm Kiều Oanh, Sáng lập, Giám đốc CSIP.

 


Chị Phạm Kiều Oanh có những chia sẻ giá trị về Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIBs)
 

Trong chương trình đào tạo, các đại biểu đã cùng tìm hiểu và thảo luận về sự hình thành và phát triển của SIBs như: Sự khác biệt giữa Doanh nghiệp xã hội (SE) và Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIBs)? Đặc điểm/ Nhận diện doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam? Các tổ chức có thể tham gia như nào trong hoạt động hỗ trợ SIBs? Tại sao SIBs/ Nhà đầu tư tạo tác động và các tổ chức hỗ trợ cần thực hiện công tác đo lường và quản trị tác động?
 


Các đại biểu đã cùng nhau làm việc nhóm và thảo luận vô cùng sôi nổi

 

Anh Hoàng Dương - Quản lý Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt (VietED) chia sẻ: “Trước đây VietED cũng như bản thân tôi đã từng làm việc rất nhiều với các doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Sau buổi thảo luận, tôi đã có cái nhìn sâu hơn về đặc điểm, mô hình hoạt động và tác động mà SIBs đang triển khai. Đó chính là điều quý giá và gợi mở cho tôi những ý tưởng để nghiên cứu sâu hơn và hỗ trợ cho các SIBs”. 
 

Quản lý Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt (VietED) - Anh Hoàng Dương tham gia chia sẻ cùng với chương trình
 

Với sự tham gia nghiêm túc và sôi nổi trong hoạt động đào tạo của chương trình, BTC tin rằng các đại biểu đã có những kiến thức nền tảng quan trọng, cũng như gợi mở ra chặng đường tiếp tục khám phá và phát triển kiến thức để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho Hệ sinh thái hỗ trợ SIBs Việt Nam phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. 
—-------------
Chương trình là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án & Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động tại Việt Nam ứng phó với COVID -19 (Dự án ISEE- COVID) & được tài trợ bởi Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC), đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ Khóa Phổ Biến