Ngôn ngữ
Truyền cảm hứng
DỰ ÁN “TĂNG TỐC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI” (DỰ ÁN CSO-IAP)
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy các Tổ chức xã hội (TCXH) tại Việt Nam áp dụng một cách sáng tạo các giải pháp, mô hình kinh doanh theo hướng tiếp cận của Doanh nghiệp xã hội (DNXH) Dự án trang bị kiến thức căn bản nhằm nâng cao năng lực cho chính các TCXH và hỗ trợ tạo dựng hệ sinh thái cho viô hình kinh doanh của DNXH.

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Trong khuôn khổ dự án việc áp dụng mô hình vào tháng 7/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) đã tổ chức hội thảo “Tham vấn chính sách nhằm khuyến khích các Tổ chức xã hội phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng tiếp cận Doanh nghiệp xã hội”. Thông qua buổi hội thảo, nhóm dự án đã tham vấn ý kiến của các bên liên quan - bao gồm Cơ quan quản lý Nhà nước, TCXH, DNXH, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ - về các giải pháp cần thiết từ góc độ quản trị và khuôn khổ pháp lý để khuyến khích các TCXH áp dụng mô hình kinh doanh theo cách tiếp cận DNXH, từ đó đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách cho Cơ quan quản lý Nhà nước.

 

Sau gần 1 năm nghiên cứu và triển khai, dự án đã đạt được một số kết quả:

Báo cáo “Mô hình kinh doanh của các tổ chức xã hội tại Việt Nam”, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan nhà nước, các cá nhân, tổ chức về hoạt động kinh doanh được triển khai bởi các TCXH cũng như đề xuất các chính sách, khuyến nghị nhằm tạo môi trường thuận lợi, nâng cao hiệu quả động kinh doanh của các tổ chức này.

 

Bản tóm tắt những kết quả của báo cáo

- Tiếng Anh

- Tiếng Việt

 

Phóng sự giới thiệu các mô hình tổ chức xã hội thành công dựa trên cách tiếp cận Doanh nghiệp xã hội cùng những khó khăn và kỳ vọng của họ: Link video

 

Hai khóa học:

- Khóa "Khởi sự hoạt động kinh doanh theo cách tiếp cận doanh nghiệp xã hội"

- Khóa “Các mô hình kinh doanh theo hướng tiếp cận DNXH và việc áp dụng trong hoạt động của tổ chức xã hội tại Việt Nam"

ẢNH & VIDEO