Ngôn ngữ
Truyền cảm hứng
Én Xanh 2021: Kết nối, lan toả và truyền cảm hứng cho các sáng kiến kinh doanh ứng phó đại dịch Covid-19
Thời gian: 2017, 2019

Nhà tài trợ/Đối tác: VCCI, VUSTA, UNDP
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
  • TIN TỨC DỰ ÁN
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Đại dịch COVID-19 là cơn bão mang đến những thách thức chưa từng có với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xã hội (DNXH), doanh nghiệp tạo tác động (DNTTĐ) nói riêng. Trong bối cảnh đó, sự kiên cường và sáng tạo – những phẩm chất quý giá mà các doanh nghiệp đã vun đắp trong hành trình phụng sự xã hội – là tài sản vô giá của chúng ta. Để cùng nhau vượt bão tố, tìm kiếm những cơ hội phát triển từ những thách thức hiện nay thì sự gắn kết giữa các doanh nghiệp trong cộng đồng, sự chuẩn bị về tâm thế và tầm nhìn của mỗi doanh nghiệp sẽ củng cố nội lực của mỗi đơn vị. Sự vững vàng của mỗi doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh của cả cộng đồng mà chúng ta gọi với cái tên thân thương: Cộng đồng Én Xanh.

 

Doanh nghiệp/Tổ chức của Anh/Chị hiện khỏe không? Chúng mình đã có kế hoạch và chiến lược gì để vượt qua những thách thức đã qua và sẽ tới? Chương trình ÉN XANH 2021 mong muốn được lắng nghe, lan tỏa câu chuyện của Anh/Chị để góp một phần đưa Cánh Én của các Anh/Chị vượt bão giông.

 

Én Xanh 2021 với chủ đề “Cánh Én kiên cường vượt bão giông” mong muốn tạo không gian để các lãnh đạo các DNXH, DNTTĐ và các Tổ chức XH có sáng kiến kinh doanh được kết nối, cùng nhau học hỏi, chuẩn bị tâm thế và tầm nhìn, giải quyết các thách thức chung do đại dịch COVID-19 và những thử thách khác.

 

Trang thông tin chính thức của Én Xanh: http://enxanh.org.vn/

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Sau hai lần tổ chức (năm 2017 và 2019), chương trình đã quy tụ hơn 250 cánh Én - là những sáng kiến kinh doanh của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, môi trường, tăng quyền kinh tế cho phụ nữ, kinh doanh bao trùm đa dạng,... 

Các sáng kiến Én Xanh đã và đang góp phần tạo tác động xã hội tích cực, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn vì một đất nước Việt Nam phát triển bền vững, hài hòa trên cả ba trụ cột: Kinh tế Thịnh vượng, Xã hội Công bằng và Nhân văn, đặt trên nền tảng Môi trường Bền vững. Các doanh nghiệp đã góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập bền vững cho những người dân nghèo, thúc đẩy nền nông nghiệp hiệu quả, nhân văn, phát triển ngành du lịch bền vững, thân thiện môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, tăng cường quyền năng của phụ nữ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trong kinh doanh… Bên cạnh các sáng kiến khởi nghiệp, chương trình đã tập hợp nhiều sáng kiến đến từ các doanh nghiệp. Điều này chứng tỏ xu hướng chuyển dịch tất yếu của các doanh nghiệp từ việc kinh doanh thuần túy sang kinh doanh có đóng góp vào phát triển cộng đồng một cách bền vững và nhân văn.

Bằng việc tìm kiếm và tập hợp các sáng kiến nhân văn này, Én Xanh đã góp phần ghi nhận, lan tỏa nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ, góp phần nhân rộng và thúc đẩy tinh thần kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

 
ẢNH & VIDEO