Ngôn ngữ
Truyền cảm hứng
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DN LIÊN QUAN ĐẾN HIV TẠI VIỆT NAM
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
  • TIN TỨC DỰ ÁN
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Báo cáo nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường (Healthy Markets) được tài trợ của Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua Cơ quan Phảt triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và do PATH thực hiện.

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Thông qua việc nghiên cứu tài liệu, chính sách liên quan, cũng như khảo sát và trực tiếp phỏng vấn một số cơ quan chính phủ, đối tác và các tổ chức cộng đồng, DNXH, các phòng khám tư nhân cho những người thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV cao, báo cáo đã đánh giá hoạt động và tính bền vững của các đơn vị này trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến HIV tại Việt Nam. Từ đó, một số khuyến nghị dành Chính phủ, tổ chức xã hội và các đơn vị hỗ trợ đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của các đơn vị này, góp phần giảm thiểu lây nhiễm HIV cũng như giảm áp lực trong việc cung cấp dịch vụ ở cơ sở y tế công.

ẢNH & VIDEO