Ngôn ngữ
Thông tin
Tin tức
Làm rõ trách nhiệm trường đại học trong đào tạo doanh nhân xã hội
Ngày 16/3, trường ĐH Kinh tế quốc dân và Hội đồng Anh đồng … Xem thêm >>
Phát triển doanh nghiệp xã hội: Thách thức nhỏ trong cơ hội lớn
Hình thức tổ chức kinh tế mới: Doanh nghiệp Xã hội (DNXH) … Xem thêm >>
Tổ chức xã hội cũng không nên phụ thuộc
Tháng 7/2014, Trung tâm Reach chính thức nhận được giấy phép … Xem thêm >>
Cách tiếp cận sáng tạo hướng tới bền vững
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) vừa tổ … Xem thêm >>
Củng cố và khẳng định thêm vai trò của doanh nghiệp xã hội
Ngày 27/1, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng … Xem thêm >>
Tìm đường phát triển cho DN xã hội
Sáng nay, 27/1/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến … Xem thêm >>