Ngôn ngữ
Tin tức
TRAO CƠ HỘI CHO NHỮNG THANH THIẾU NIÊN THIỆT THÒI
  • 10/07/2018

 

TRY, một tổ chức xã hội tại Úc, được thành lập từ năm 1883 với mục tiêu là tạo cơ hội tiếp cận với giáo dục, cung cấp việc làm và tư vấn cho nhóm thanh thiếu niên dễ bị tổn thương trong cộng đồng. TRY trước hết là tổ chức cung cấp việc thông qua mô hình DNXH TRY BUILD. Là một DNXH, TRY BUILD giúp những người trẻ có nguy cơ đối mặt với thất nghiệp và thất học có cơ hội đạt tiếp cận giáo dục và có một việc làm ổn định. DN tập trung sản xuất tập trung đồ nội thất với thương hiệu TRY Rekindled. Trong hai mươi năm qua, thương hiệu TRY ReKindled đã nổi tiếng về chất lượng, với những sản phẩm có nguồn môi trường bền vững. Giá trị trong việc mua sản phẩm TRY ReKindled là sản phẩm được sản xuất tại Úc bởi những người Úc trẻ tuổi, những người đã phải đối mặt với các rào cản để có được việc làm.

TRY còn cung cấp dịch vụ tư vấn cho thanh thiếu niên từ 7-20 tuổi thông qua mô hình với tên gọi TRY Mentoring. Mô hình hoạt động theo 3 chương trình chính tại khu vực Melbourne, với 3 chương trình: (1) tư vấn tâm lý 1-1 với cố vấn và các tình nguyện viên; (2) hỗ trợ tư vấn đào tạo, thảo luận theo nhóm và (3) chương trình Steps up nhằm giới thiệu, hỗ trợ về nơi làm việc. Với mô hình này, những cố vấn đóng vai trò tích cực trong cuộc sống của thanh thiếu niên thiệt thòi để họ được trang bị kỹ năng, thúc đẩy phát triển lành mạnh và dẫn đến thành công trong tương lai.