Ngôn ngữ
Tin tức
LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở NIGERIA?
  • 12/07/2018

 

Giám đốc điều hành của Black Fragrance Foundation, Emmanuel Akapo, đã giải thích lý do tại sao ông quyết tâm tác động đến cuộc sống của Nigeria. Akapo cho biết theo báo cáo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, Nigeria có 15 triệu trẻ em ngoài trường học đáng lo ngại.

“Chất lượng giáo dục thấp và đói nghèo là hai nguyên nhân chính gây ra đói nghèo tại Nigeria” Akapo cho biết. Vì vậy, Black Fragrance Foundation muốn đóng góp vào việc giảm bớt những thách thức này tại nơi đây bằng phương pháp tiếp cận thông qua mô hình kinh doanh xã hội. Bởi hoạt động như một DNXH sẽ thúc đẩy Nigeria phát triển bền vững thông qua các sáng kiến kinh doanh và xã hội nhằm cải thiện tiếp cận giáo dục, tăng cường nền kinh tế sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. “Chúng tôi sẽ tạo ra hàng hóa và dịch vụ trong các ngành công nghiệp sáng tạo và trả lại một phần lớn lợi nhuận của chúng tôi để trao quyền cho mọi người trong xã hội của chúng tôi.” Cụ thể, Black Fragrance Foundation hiện đang xây dựng và phát triển 2 trường học nghề “Black Fragrance School of Design” và “Black Fragrance Designs International” tại Nigeria. Akapo cho biết xây dựng trường thiết kế đẻ đáp ứng nhu cầu của các nhà thiết kế sắp tới và thông qua đó trao quyền cho người dân nơi đây bằng các kỹ năng kinh doanh và kỹ thuật mà họ cần có để phát triển mạnh trong ngành sáng tạo. Họ sẽ được trực tiếp giảng dạy bởi các huấn luyện viên tại Black Fragrance - những nhà thiết kế thành công, nổi tiếng, và có đam mê, mong muốn làm việc cũng như giúp đỡ cộng đồng. (Nguồn: punchng.com)