Ngôn ngữ
Tin tức
TỔ CHỨC MILLER CENTRE FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA TƯ VẤN TĂNG CƯỜNG TRAO QUYỀN KINH TẾ CHO PHỤ NỮ - DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DNXH
  • 09/09/2021

TỔ CHỨC MILLER CENTRE FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA TƯ VẤN TĂNG CƯỜNG TRAO QUYỀN KINH TẾ CHO PHỤ NỮ

- DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DNXH

(Loạt bài chia sẻ thông tin về các chương trình hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp tạo tác động)

Là chương trình được tổ chức tổ chức thường niên bởi Miller Center, khóa Tư vấn này được xây dựng để hỗ trợ các DNXH hỗ trợ nữ giới theo các cách thức sau đây: (i) bản thân lãnh đạo (người sáng lập, CEO) của DNXH đó là phụ nữ; (ii) Mô hình kinh doanh tạo việc làm cho nhiều công nhân viên nữ của DN; (iii) DN tạo cơ hội kinh doanh cho phụ nữ trong chuỗi giá trị; (iv) Hoạt động kinh doanh phục vụ “khách hàng” chủ yếu là nữ - khách hàng ở đây có thể tính là bất cứ ai được hưởng lợi từ hoạt động của DN.

- Thời gian nhận đơn: 01/09 - 22/10/2021. Khóa tư vấn được diễn ra từ Tháng 1- tháng 7/2022.

- Phạm vi: Toàn cầu

- Tiêu chí tuyển chọn: DNXH và Lãnh đạo của DNXH cần đáp ứng tiêu chi sau:

* Với DNXH

+  Cam kết tạo giá trị tích cực cho người nghèo, tham gia giải quyết ít nhất một Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

+ Cam kết sẽ nhân rộng mô hình, giải pháp vượt xa hoạt động hiện hành

+ Đã hoạt động tối thiểu 12 tháng.

+ Có doanh thu trong giới hạn 20,000- 2 triệu USD (và không bao gồm các khoản trợ cấp, tài trợ)

+ Có ít nhất 3 nhân sự toàn thời gian được trả lương

+ Có đủ kinh phí để duy trì hoạt động trong ít nhất 3 tháng.

* Lãnh đạo DNXH - người sẽ đại diện DNXH ứng tuyển cho khóa học cần đáp ứng tiêu chí sau:

+ Là lãnh đạo cao cấp (người sáng lập, CEO,..) của DNXH. Đây cần phải là có quyền hạn thay đổi cách thức tổ chức của DN. Đây sẽ là là người tham gia phỏng vấn ở các vòng tuyển chọn sâu hơn của chương trình- và nếu được chọn, sẽ là học viên của Khóa học

+  Thành thạo tiếng Anh

+ Cam kết tham dành lịch trình 4-6 giờ/tuần cho Khóa Cố vấn kéo dài 6 tháng

- Lưu ý: Quy trình ứng tuyển có 2 vòng: Vòng sơ khảo và Vòng chi tiết. Các DN vượt qua vòng sơ khảo sẽ được phía Miller Center mời tham gia vào vòng chi tiết.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://www.millersocent.org/wee-accelerator/  - Ấn vào “Apply Now” để nộp đơn ứng tuyển Vòng sơ khảo

Tờ mẫu bộ câu hỏi trong đơn ứng tuyển, vui lòng tham khảo tại:  https://millercenter.app.box.com/s/zf7vlzz4hpwe9a150pg5y67z0dfrn49j

Từ Khóa Phổ Biến