Ngôn ngữ
Tài liệu tổng quan về DNXH
Tìm hiểu mô hình kinh doanh của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam
  • 19/02/2021

Báo cáo hiện chỉ có bản Tiếng Anh

Để xem hoặc tải báo cáo, truy cập: https://csip.vn/detail/understanding-business-models-of-civil-society-organizations-in-vietnam-1165.html