Ngôn ngữ
Tài liệu tổng quan về DNXH
Đánh giá sự phát triển của khu vực tư nhân, doanh nghiệp xã hội và các phòng khám CSO do KP lãnh đạo trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan đến HIV tại Việt Nam
  • 19/02/2021

Báo cáo hiện chỉ có bản Tiếng Anh

Để xem hoặc tải báo cáo, truy cập: https://csip.vn/detail/assessment-of-the-growth-of-private-sector-social-enterprises-and-kp-led-cso-clinics-in-providing-hiv-related-goods-and-services-in-vietnam-1166.html