Ngôn ngữ
Tin tức
SỰ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC ĐẾN TỪ MỖI CÁ NHÂN TRONG CỘNG ĐỒNG
  • 15/03/2018

Shared Lives Plus là mạng lưới ở Anh gồm các phương pháp chăm sóc, hỗ trợ và hòa nhập dành cho người khuyết tật và người già neo đơn. Thành viên chủ yếu của tổ chức là những người điều phối và chăm sóc đến từ chương trình Homeshare – một dự án thuộc Shared Lives Plus. Mỗi nhóm sẽ được phân vào một gia đình, và hàng ngày đến để hỗ trợ các công việc như chăm sóc, nấu ăn, dọn dẹp.

Nước Anh đang nắm bắt những lợi ích tiềm năng từ các gia đình và cộng động, những người đang góp phần vào phúc lợi của những người có nhu cầu cần được hỗ trợ. Trong Shared Lives Plus, ngoài những thành viên chủ chốt, những người từ 16 tuổi cần hỗ trợ về chỗ ở sẽ đăng kí để trở thành khách hoặc đi cùng những người chăm sóc thuộc Homeshare để thường xuyên đến chăm sóc cho người già và người tàn tật trong mạng lưới. Như vậy, với mô hình này, Shared Lives Plus vừa có thể giúp những người già neo đơn, người tàn tật, vừa góp phần giúp những người vô gia cư có nơi để họ gọi là “nhà”.

Shared Live Plus giúp các thành viên của mình cùng làm việc và phát triển bằng cách thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện định kỳ về các phương pháp tiếp cận và chăm sóc người già, người khuyết tật. Bên cạnh đó là các chương trình nghiên cứu, tiếp cận với bảo hiểm nhằm gây ấn tượng với các nhà hoạch định chính sách. Hiện nay, Shared Lives Plus gồm 4,500 thành viên, 152 chương trình Homeshare trên khắp nước Anh.