Ngôn ngữ
Tin tức
QUỸ MERCY CORPS CUNG CẤP VỐN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP XÃ HỘI, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG
  • 31/08/2021
QUỸ MERCY CORPS CUNG CẤP VỐN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP XÃ HỘI, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG
(Loạt bài chia sẻ thông tin về các chương trình hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp tạo tác động)
Quỹ Đầu tư Mercy Corps (MCV) hiện có chương trình cấp vốn đầu tư, vốn đầu tư hỗn hợp, nợ có thể chuyển đổi cho các doanh nghiệp xã hội, Doanh nghiệp tạo tác động. Đồng thời MCV cung cấp hỗ trợ hậu đầu tư như tư vấn doanh nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối Doanh nghiệp với mạng lưới toàn cầu của Mercy Corps.
Đối tượng hỗ trợ: các Doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ tài chính Nông nghiệp, Truy xuất nguồn gốc), Tài chính toàn diện (Financial Inclusion - là giải pháp cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp, thuận tiện cho mọi cá nhân và tổ chức, đặc biệt với người có thu nhập thấp, dễ bị tổn thương), Giao hàng và hậu cần.
Tiêu chí lựa chọn: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cần đáp ứng được các tiêu chí sau
- Hoạt động trong lĩnh vực nêu trên,
- Đang huy động vốn đầu tư cổ phần ở giai đoạn đầu (Vòng Pre-seed hoặc Seed),
- Đã có doanh thu và / hoặc bằng chứng cho thấy sự phù hợp của sản phẩm với thị trường,
- Đang hoạt động ở Đông Phi, Tây Phi hoặc Đông Nam Á,
- Cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mang lại lợi ích cho những cộng đồng yếu thế nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và sinh kế của họ,
- Có tiềm năng tác động tích cực trực tiếp đến 10.000 người.
Thông in chi tiết xin vui lòng xem tại: https://www.mercycorps.org/what-we-do/ventures
Để nộp hồ sơ, Doanh nghiệp vui lòng truy cập tại: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf2t3W1dCkQU.../viewform;
Trong đó, Doanh nghiệp vui lòng chuẩn bị 1 video thuyết phục đầu tư (pitching video) có độ dài 60-90 giây để tải lên theo yêu cầu đơn đăng ký.