Ngôn ngữ
Thông cáo báo chí
Liên kết để thay đổi!
  • 10/03/2015

TP. Hồ Chí Minh – Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) cùng các đối tác Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN và Câu lạc bộ Doanh nhân xã hội miền nam tổ chức sự kiện giao lưu kết nối với doanh nhân xã hội vào ngày 16 tháng 03 năm 2012 với chủ đề “Liên kết vì sự thay đổi”.

Đây là sự kiện thường niên kết nối các doanh nghiệp xã hội với các doanh nghiệp; tổ chức xã hội và cộng đồng nhằm tìm kiếm những nguồn lực hỗ trợ phát triển phong trào doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Sự kiện kết nối năm nay có sự tham gia của 20 doanh nhân xã hội cùng gần 200 đại diện các doanh nghiệp và tổ chức xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ sự kiện, tám DNhXH giới thiệu về mô hình hoạt động doanh nghiệp xã hội của mình và mở rộng mạng lưới với đối tác, kết nối tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực. Thông qua các hoạt động này, đại diện từ các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội có thể tìm hiểu rõ hơn về doanh nghiệp xã hội cũng như tìm thấy khả năng hợp tác, liên kết sau này với các doanh nghiệp xã hội.

Bà Phạm Kiều Oanh – Giám đốc CSIP cho biết: “Trong quá trình vận hành tổ chức, các DNgXH thường gặp nhiều khó khăn hơn do họ phải đáp ứng đồng thời hai mục tiêu vì xã hội và bền vững về tài chính. Hơn nữa, các vấn đề họ chọn lựa giải quyết thường là các nan đề của xã hội. Do vậy, họ rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng và xã hội”

Sự kiện còn là dịp  ra mắt của Câu lạc bộ doanh nhân xã hội miền Nam (SSEC) lần đầu tiên ở miền Nam. Câu lạc bộ hoạt động có mục tiêu huy động sự tham gia và hợp tác của những người tham dự vào câu lạc bộ, từ đó đóng góp tích cực cho phong trào doanh nghiệp xã hội trong nước.

Sau đây là một số hình ảnh của sự kiện:

 

 

 

 

 

 

Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) là tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập để hỗ trợ các sáng kiến trong lĩnh vực phát triển xã hội và môi trường. CSIP có sứ mệnh góp phần xây dựng xã hội công bằng, thịnh vượng, bền vững thông qua việc gây dựng và thúc đẩy phong trào Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.

Doanh nhân xã hội (DNhXH) là người sử dụng những phẩm chất, kỹ năng của doanh nhân để gây dựng và quản lý các tổ chức hoặc các doanh nghiệp nhằm giải quyết một vấn đề xã hội hay môi trường cụ thể. Khác với doanh nhân kinh tế đánh giá sự thành công qua lợi nhuận thu được, DNhXH đánh giá thành công của mình bằng những tiến bộ xã hội mà họ đóng góp.

Chương trình Hỗ trợ Doanh nhân xã hội nhằm tìm kiếm và hỗ trợ cho các doanh nhân xã hội có nhiều triển vọng. Doanh nhân xã hội sẽ được hỗ trợ về tài chính, kĩ thuật, pháp lý, truyền thông và kết nối mạng lưới để triển khai và hoàn thiện các ý tưởng, đề án xã hội.  

Từ Khóa Phổ Biến