Ngôn ngữ
Tin tức
GÓI THẦU “NÂNG CẤP VÀ TRANG BỊ PHÒNG HỌP CỦA TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG (NACCET)”
  • 16/05/2022
THƯ MỜI DỰ THẦU
GÓI THẦU “NÂNG CẤP VÀ TRANG BỊ PHÒNG HỌP CỦA TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG (NACCET)”
Dự án Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam là một dự án do USAID/Việt Nam tài trợ dưới sự quản lý của Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET).
CSIP được USAID/Việt Nam lựa chọn là nhà thầu chính, chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động tại 3 tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh và hỗ trợ Ban quản lý dự án trung ương (BQLDATW) triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án.
Gói thầu này là một phần công việc kĩ thuật được triển khai trong khuôn khổ mục tiêu 4 : đảm bảo trang thiết bị phục vụ công tác quản lý dự án của Ban Quản Lý Trung Ương – Nâng cao năng lực hệ thống quản lý thực hiện và điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật được cải thiện cả ở cấp Trung ương và cấp địa phương.
Thông tin chi tiết gói thầu xem tại: https://drive.google.com/file/d/1cZbEdRJ9qYKMOQ3he3TD7Whdzm5owe8Z/view?usp=sharing
Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: chậm nhất vào lúc 17h00, ngày 27/5/2022.
Các bên tham gia sẽ gởi hồ sơ dự thầu bằng hình thức thư điện tử đến địa chỉ email procurement@csip.vn và cung cấp báo giá có hiệu lực tối thiểu 30 ngày.