Ngôn ngữ
Tin tức
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN “HỖ TRỢ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TỈNH BỊ PHUN RẢI NẶNG CHẤT DA CAM” TẠI TÂY NINH
  • 27/05/2022
Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2022, dưới sự đồng chủ trì của Ban quản lý dự án trung ương - Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), thuộc Bộ Quốc phòng, Sở Lao động- Thương binh - Xã hội tỉnh Tây Ninh (đơn vị đầu mối của dự án tại tỉnh), Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (đơn vị đồng phối hợp) đã tổ chức Hội nghị triển khai dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam - hợp phần tại tỉnh Tây Ninh”.
Tham dự Hội nghị có sự hiện diện và tham gia của các Sở/Ban ngành/Đơn vị/Tổ chức có liên quan của tỉnh Tây Ninh, nhà thầu quản lý - Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP), các nhà thầu thực hiện dự án, gồm Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam (MCNV), Tổ chức Hỗ trợ người Khuyết tật Việt Nam (VNAH), Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth), Công ty Tư vấn Giáo dục Hoàng Đức, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) và các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Tây Ninh đến đưa tin.
Được thực hiện trong giai đoạn từ 2021-2026, dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ dưới hình thức hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại, với tổng ngân sách 1.518,4 tỉ đ. Khoản vốn đối ứng 75 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho chi đầu tư phát triển trung hạn, được phía Việt Nam bố trí cho các hoạt động liên quan của dự án. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Quốc phòng, đơn vị đầu tư và chủ dự án là Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET).
Mục tiêu tổng quát của dự án tại tỉnh Tây Ninh là: Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại tỉnh Tây Ninh với kết quả dự kiến 7.500 người khuyết tật được dự án hỗ trợ trực tiếp, trong đó, 75% (tương đương 5.625 người khuyết tật) sẽ cải thiện được các chỉ số chất lượng cuộc sống
Mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:
Mục tiêu 1: Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật.
Mục tiêu 2: Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật
Mục tiêu 3: Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật
Mục tiêu 4: Tăng cường năng lực quản lý, thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật ở tỉnh Tây Ninh (bao gồm cả năng lực phục vụ cho công tác chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật do chất da cam); ban quản lý dự án; các Sở/Ban/Ngành, UBND và Phòng Lao động-Thương binh, Xã hội các huyện, thành phố, xã/phường, thị trấn, ấp, khu phố và các đối tác thực hiện dự án
Tại hội nghị, các đại biểu tham đã được nghe các bài trình bày về cơ chế phối hợp, điều phối, lập kế hoạch, báo cáo của các bên liên quan trong quá trình triển khai dự án tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các đại biểu cũng được các nhà thầu thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động của dự án trong năm 2022. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia góp ý và chia sẻ về các vấn đề liên quan đến việc tham gia, hỗ trợ và cam kết của các bên trong việc đảm bảo việc đạt được các mục tiêu đề ra của dự án.