Tin tức
GÓI HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG LÊN TỚI £250,000
  • 27/03/2018

Bạn đang làm việc để tạo ra tác động kinh tế xã hội tích cực? Quỹ Sáng kiến Thúc đẩy hệ sinh thái GSMA (The GSMA Ecosystem Accelerator Innovation Fund) có thể cung cấp cho bạn gói hỗ trợ lên tới £250,000 cùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật và cơ hội hợp tác với các nhà khai thác di động trong thị trường để giúp quy mô sản phẩm và dịch vụ của bạn trở thành doanh nghiệp bền vững.

Dự án của bạn cần phù hợp với những tiêu chí cơ bản sau:
(1) Sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng công nghệ di động một cách chiến lược
(2) Có tác động rõ ràng và có thể đo lường được về kinh tế xã hội, đặc biệt hướng tới nhóm đối tượng là người dân có thu nhập thấp, nông dân, phụ nữ và / hoặc giới trẻ 
(3) Có tiềm năng để hình thành quan hệ đối tác chiến lược với các nhà khai thác di động.
(4) Có người sử dụng tích cực và doanh thu ở ít nhất một thị trường.

Link đăng ký: https://goo.gl/JDF81s
Hạn đăng ký: 11:59PM 15/4/2018

Từ Khóa Phổ Biến