Tin tức
[CẬP NHẬT TỪ EFD] KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
  • 27/03/2018

Khoá đào tạo “Quản trị chiến lược cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” là một hoạt động nâng cao năng lực chuyên sâu cho các doanh nghiệp trong chương trình EFD. Chương trình này dành riêng cho ban lãnh đạo, ban Giám đốc doanh nghiệp thuộc dự án EFD (2017 – 2018) nhằm giúp lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp có kiến thức nên tảng về hoạch định và quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp; từ đó có thể định hình chiến lược tổng thể, xác định chiến lược bộ phận, quản lý doanh nghiệp có định hướng, tạo lập nhóm quản trị doanh nghiệp để đưa chiến lược thành triển khai thực tế. Khoá đào tạo được thực hiện bởi giảng viên TS. Phan Tất Thứ theo mô hình BizGo với kinh nghiệm đào tạo tư vấn chiến lược, quản trị, phát triển kinh doanh cho hơn 1.000 SMEs Việt Nam. 
Trong buổi học hôm nay, các doanh nghiệp được học và nâng cao về Tư duy thiết kế kinh doanh và Mô hình kinh doanh.

 

Từ Khóa Phổ Biến