Ngôn ngữ
Tin tức
GIÚP ĐỠ NHỮNG THANH THIẾU NIÊN VÔ GIA CƯ CHỈ BẰNG MỘT CHIẾC BÁNH CRÊPE
  • 22/02/2018

 

Crêpes for Change là DNXH được thành lập năm 2015 bởi Daniel Poole – một chàng sinh viên đại học 21 tuổi tại Melbourne (Úc). Crêpes for Changes hoạt động dưới hình thức là những chiếc xe bán bánh Crepes di động trên khắp các kí túc xá, siêu thị, đường phố ở Melbourne. Ý tưởng này đến với Poole từ những ngày anh còn học trung học, khi anh thường xuyên đến Melbourne Café Streat – một DNXH tương tự, cung cấp việc làm cho thanh thiếu niên vô gia cư. Anh trò chuyện và trở thành bạn với những nhân viên tại đó và rất ngạc nhiên khi biết về quá khứ của họ.

Crêpes for Changes hoạt động với mục tiêu hỗ trợ những người trẻ tuổi vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư thông qua sức mạnh của DNXH. Dựa trên việc xác định các phương pháp tiếp cận tổng thể, Doanh nghiệp trang bị cho nhóm đối tượng kĩ năng, sự tự tin và kinh nghiệm, giúp họ thay đổi cuộc đời và thoát khỏi tình trạng vô gia cư.

Theo báo cáo của Crêpes for Change 2016-2017, Doanh nghiệp đã đạt được một số thành tựu nhất định: (1) 8/2016, Doanh nghiệp đã đóng góp $20,000 cho Launch Housing và thuê 3 người tại đây về làm việc cho Crepes for Change; (2) 7/2017, hoàn thành tài chính năm với doanh thu $150,000 trong đó $25,000 được sử dụng cho việc đóng góp tác động tiếp theo của họ; (3) 11/2017, ra mắt quán café DNXH phi lợi nhuận Home.one tại Brunswick (Úc).