Ngôn ngữ
Tin tức
GIỚI THIỆU "GÓI HỖ SIB TRỢ ỨNG PHÓ VỚI COVID-19"
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam sẽ đồng tổ chức Họp báo nhằm ra mắt “Gói hỗ trợ Doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19”. Nằm trong khuôn khổ dự án ISEE-COVID, Gói hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội lleha(SIB) ứng phó với COVID-19 sẽ chính thức được khởi đông vào hôm nay, 28/4/2022 với thông tin chi tiết như sau:
Thời gian: 11h00- 12h00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022
Đăng ký tham dự trực tuyến bằng cách click tại https://undp.zoom.us/.../register/WN_FhRlfKDpQWCQMYQtZW22tw
Sự kiện do lãnh đạo Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UNDP và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đồng chủ trì, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bên liên quan trong hệ sinh thái các Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB). Buổi họp báo sẽ chia sẻ các thông tin về mục tiêu, nội dung hỗ trợ và cách thức tham gia Gói hỗ trợ.
Trong năm 2022, “Gói hỗ trợ SIB ứng phó với COVID-19” sẽ hỗ trợ 30 SIB trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, bằng cách cung cấp gói coaching 1:1 trong vòng 6 tháng, kèm 100 triệu đồng cho mỗi SIB tham gia Gói nhằm thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ ứng phó với COVID-19.
Trong trường hợp cần hỗ trợ điền thông tin đăng ký tham gia sự kiện, vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Phương Nga qua email nguyen.thi.phuong.nga@undp.org hoặc số điện thoại 0977587978.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án ISEE-COVID và “Gói hỗ trợ các doanh nghiệp tác động xã hội ứng phó với COVID-19”, vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/.../1yPj6Nt1UL7xb4Mb5l3g.../view...
Từ Khóa Phổ Biến