Ngôn ngữ
Tin tức
IMPACT CHAPTER VIETNAM: BATCH 1
Impact Chapter là Chương trình Tăng trưởng Bền vững dành cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh tạo tác động (impact maker), những người đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.
  • 29/04/2022

Chúng tôi hỗ trợ sáng kiến/doanh nghiệp tạo tác động trong lĩnh vực Chuyển đổi số/Môi trường đang cần các khoản đầu tư hạt giống và pre-A
 Để được nhận hỗ trợ từ chương trình, sáng kiến/doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng những tiêu chí sau:
- Có khả năng tăng trưởng khi nhận được gói hỗ trợ
- Có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội thông qua mô hình kinh doanh của mình
- Có khả năng tạo việc làm
 Các hỗ trợ chi tiết như sau:
Vốn tài trợ
$ 2.000 cho 15 doanh nghiệp được chọn tham gia chương trình
$ 10.000 cho 2 doanh nghiệp có thành tích tốt nhất trong suốt chương trình
$ 50.000 cho 1 doanh nghiệp xuất sắc nhất vào cuối chương trình
Cơ hội đầu tư
Các ứng viên đầu tư được xác định thông qua chương trình đào tạo và thẩm định
Khoản đầu tư sẽ được thực hiện bằng vốn đầu tư cổ phần và một khoản tài trợ tương ứng từ KOICA
Cơ hội nhận hỗ trợ tư vấn
- Gói hỗ trợ tư vấn kinh doanh bởi CSIP
- Gói hỗ trợ tư vấn thực hành ESG (yếu tố môi trường, xã hội và quản trị) trong đầu tư bởi MYSC
- Quản lý sau đầu tư
 Hãy tham gia cùng CSIP và MYSC trong Chương trình Hỗ trợ Sáng kiến/Doanh nghiệp tạo tác động IMPACT CHAPTER VIETNAM để hướng tới phát triển kinh doanh bền vững, song hành với sứ mệnh phát triển xã hội và cộng đồng.
 Hạn nộp hồ sơ: 13/5/2022
Link đăng ký online: https://forms.gle/4MmrgPdrED17b1Px6
Thông tin chi tiết chương trình: https://drive.google.com/.../1icRuJtgCiGcvunCHWcF.../view...
Website chương trình: https://impactchapter.vn/
 Liên hệ:
impactchapter.vn@gmail.com hoặc
Ms. Nguyễn Thuỳ Linh | Cán bộ dự án | thuylinh@csip.vn | 0372558879