Ngôn ngữ
Tin tức
Echoing Green Fellowship 2017 mở đơn đăng ký
  • 19/10/2016

Echoing Green Fellowship là chương trình tìm kiếm những nhà lãnh đạo trẻ có khả năng giải quyết những thách thức lớn trong cộng đồng của họ.

Năm nay, Echoing Green sẽ dành 4,6 triệu đô la Mỹ để tài trợ vốn hạt giống và hỗ trợ xây dựng nền tảng chiến lược cho các nhà lãnh đạo trẻ nhằm tạo ra các thay đổi tích cực trong xã hội.

 

Chương trình đã chính thức mở đơn đăng ký.

Hạn nộp: Ngày 25/10/2016

 

Hãy nộp đơn đăng ký để chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bạn, tầm nhìn của bạn.đối với những thay đổi xã hội tích cực.

Xem thêm chi tiết hướng dẫn đăng ký tại đây, để đảm bảo bạn có đầy đủ thông tin cần thiết để hoàn thiện đơn đăng ký

Fellowship Application Help Guide

Selection Criteria, Eligibility Requirements, & Application Timeline

Fellowship FAQs

Từ Khóa Phổ Biến