Ngôn ngữ
Tin tức
Đăng ký sớm nhất có thể để giành cơ hội tham gia cuộc thi ASEAN Impact Challenge 2016
  • 01/10/2016

ASEAN Impact Challenge là một cuộc thi khu vực dành cho những nhà cải cách và các doanh nhân xã hội trong ASEAN.

Cuộc thi hướng đến những sáng kiến đổi mới có tiềm năng phát triển và nhân rộng, đưa ra các giải pháp và tác động lâu dài giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội cấp thiết trong cộng đồng xoay quanh chủ đề “Sáng kiến tác động Đô thị”.

Hai sáng kiến được đánh giá cao từ mỗi nước ASEAN sẽ có cơ hội được trình bày trước hội đồng thành phố, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

CSIP là đối tác quốc gia của ASEAN Impact Challenge.

Hãy đăng ký theo Link này: https://goo.gl/forms/VEx9Og9ts3jX54J92

Thông tin thêm về ASEAN Impact Challenge xem tại:

 http://www.aseanimpactchallenge.org/about.php#section_aic_2016

Từ Khóa Phổ Biến