Tin tức
#CSIP10Y CÂU CHUYỆN #2: NGƯỜI CÕNG SÁCH VỀ LÀNG
  • 19/09/2018

 

Trung tâm Hỗ trợ Tri thức và Phát triển Cộng đồng Dòng họ có một vị trí rất quan trọng trong đời sống cộng đồng và gia đình ở Việt Nam. Nguyễn Quang Thạch là người sáng lập ra SÁCH HÓA NÔNG THÔN với sứ mệnh cung cấp tủ sách cho các dòng họ ở khu vực nông thôn. Mục tiêu của tổ chức này là nâng cao tri thức và tiếp cận thông tin, khôi phục văn hóa và thói quen đọc sách cho người dân vùng nông thôn.

Anh Thạch đã sáng lập ra mô hình huy động các nguồn lực và hỗ trợ từ chính các dòng họ được hưởng lợi và từ cộng đồng nói chung trong việc cung cấp sách, xây dựng tủ sách và quản lý tủ sách. Tính tới thời điểm hiện tại, mô hình này được phổ cập tại 53/64 tỉnh thành khắp ba miền với 400,000 người tham gia xây dựng tủ sách, chủ yếu là cha mẹ học sinh và số trẻ hưởng lợi lên tới 1 triệu em. Năm 2016, chương trình “Sách hóa nông thôn” được Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng giải thưởng quốc tế Literacy Prize (giải về xóa mù tri thức), được Thư viện Hoa Kỳ tặng giải thưởng về truyền bá tri thức.

Sách hóa nông thôn thuộc Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội 2009 (SESP) - một trong những chương trình trọng tâm của CSIP nhằm phát hiện và trực tiếp đầu tư vào quá trình phát triển của những doanh nghiệp xã hội sáng tạo và có sức ảnh hưởng lớn, qua đó giúp họ phát triển bền vững và có những đóng góp cho xã hội.
Website: http://sachhoanongthon.vn
#CSIP10thAnniversary #SynergyforImpact #CSIP #DNXHVietnam