Ngôn ngữ
Tin tức
CHIA SẺ TÀI LIỆU VỀ HỆ SINH THÁI ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
  • 19/06/2021
Nghiên cứu Nâng cao về Đầu tư Tác động ở Việt Nam là một trong một loạt các sáng kiến Canada đang cam kết nhằm thúc đẩy đầu tư tác động, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp của phụ nữ ở Việt Nam. CSIP đã phối hợp cùng Intellecap Advisory Services (Ấn Độ) để thực hiện nghiên cứu này
Nghiên cứu đã phân tích các thách thức và đưa ra khuyến nghị để thúc đẩy 5 trụ cột của hệ sinh thái đầu tư tác động tại Việt Nam. Một vài thách thức lớn có thể kể đến như:
- Nhu cầu của nhà đầu tư và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp chưa tương thích.
- Thiếu kênh thông tin và mạng lưới kết nối để doanh nghiệp có thể tìm hiểu về các nhà đầu tư phù hợp và tiêu chí của họ.
- Công cụ và cách thức đo lường tác động xã hội của doanh nghiệp chưa được phổ biến và áp dụng bài bản tại doanh nghiệp.
- Về mặt quy định và chính sách, hiện chưa có định nghĩa; hành lang pháp lý rõ ràng về đầu tư tạo tác động xã hội tại Việt Nam.
Ông Jared Brading – Trưởng Ban Hợp tác Phát triển - Đại sứ quán Canada nhận định "Thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt là làm cách nào để chúng ta tiến lên phía trước. Do đó, chúng ta cần kiên nhẫn, vì việc xây dựng hệ sinh thái cho đầu tư tác động sẽ cần nhiều thời gian."
Bà Phạm Kiều Oanh, đại diện CSIP cũng nhấn mạnh: "Cùng với sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của các loại hình doanh nghiệp tạo tác động ở các giai đoạn khác nhau, Việt nam cần xây dựng một hệ thống tài chính đa dạng, liên tục và phù hợp với nhu cầu phát triển của các DN này. Nghiên cứu này là một trong số các nỗ lực đầu tiên tìm hiểu sâu về nhu cầu cũng như những thách thức trong phát triển thị trường vốn đầu tư tạo tác động ở Việt Nam. Chúng tôi tin rằng những khuyến nghị của nghiên cứu sẽ được các cơ quan nhà nước và các bên liên quan ủng hộ và có kế hoạch triển khai sớm."
Tất cả những ý kiến, đóng góp cũng như chia sẻ của từng cá nhân, tổ chức đã được nhóm nghiên cứu tiếp nhận để từ đó chỉnh sửa, hoàn thiện nghiên cứu về Hệ sinh thái đầu tư tác động tại Việt Nam.
Download báo cáo tại: https://bit.ly/2Sf5IDr
Từ Khóa Phổ Biến