Ngôn ngữ
Tin tức
AVPN HỢP TÁC VỚI KKR RA MẮT QUỸ PHỤC HỒI COVID-19
  • 16/06/2021
KKR là Công ty đầu tư toàn cầu hàng đầu của Mỹ sẽ đầu tư vào các nhà lãnh đạo và tổ chức phi lợi nhuận (NPO). Quỹ được thành lập để hỗ trợ các hoạt động can thiệp nhằm đối phó với những hậu quả do COVID-19 gây ra. Quỹ tập trung ưu tiên khu vực Châu Á Thái Bình Dương với các hoạt động theo 3 nhóm:
- Cộng đồng: Hỗ trợ an ninh lương thực, nhà ở an toàn, sức khỏe cộng đồng và cứu trợ khủng hoảng
- Cơ hội: Hỗ trợ các lộ trình đổi mới về khôi phục và phát triển lực lượng lao động
- Người hùng: Hỗ trợ cho giáo viên, lực lượng tuyến đầu, nhân viên thiết yếu và các chuyên gia y tế
Thông qua việc triển khai tài trợ linh hoạt và hỗ trợ đối tác, mục tiêu của quỹ là hỗ trợ các Tổ chức Phi lợi nhuận (NPO) có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng của họ và đảm bảo tác động tích cực, mạnh mẽ.
Các đối tượng có thể đăng ký tham gia:
- Tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận đã đăng ký (Người đăng ký không được là tổ chức chính phủ, tổ chức học thuật hoặc tổ chức tôn giáo)
- Tổ chức hướng đến các nhóm: Cộng đồng dễ bị tổn thương, Hỗ trợ phục hồi và phát triển lực lượng lao động bao gồm cả thanh thiếu niên; Hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu
Từ Khóa Phổ Biến