Ngôn ngữ
Trao quyền
IMPACT CHAPTER VIETNAM: BATCH 1
Impact Chapter là Chương trình Tăng trưởng Bền vững dành cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh tạo tác động (impact maker), những người đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
  • TIN TỨC DỰ ÁN
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Impact Chapter là Chương trình Tăng trưởng Bền vững dành cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh tạo tác động (impact maker), những người đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.

 

Thông qua Impact Chapter, CSIP và đối tác hy vọng thúc đẩy rộng rãi nhận thức về tầm quan trọng của tác động xã hội. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tìm kiếm các đối tác có thể cùng tạo dựng các thể chế tài chính như một phương tiện huy động vốn cho các dự

 
HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

1. Hỗ trợ cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp tạo tác động

· Trao tặng các khoản hỗ trợ; Cố vấn kinh doanh

 

2. Cải tiến kinh doanh dựa trên ESG và thiết kế mô hình sáng tạo tác động 

· Cố vấn cải tiến thực hành kinh doanh dựa trên ESG

· M&E dựa trên đánh giá tác động

· Báo cáo tác động về công ty được đầu tư

· Thiết lập chiến lược truyền thông dựa trên tác động

 

3. Thiết lập hệ sinh thái đầu tư tác động và huy động tài chính quy mô lớn

· Ra mắt và mở rộng VIIN (Mạng lưới Đầu tư Tác động Việt Nam)

· Thiết lập Deal Sourcing Pipeline (tìm kiếm cơ hội đầu tư) và kết nối với các khoản đầu tư ở các vòng tiếp theo

· Tiến hành đầu tư tác động vào công ty tác động có tiềm năng của Việt Nam

· Matching grant hậu khoản đầu tư tác động

 

4. Kết quả kỳ vọng

15 Doanh nghiệp/Nhóm Doanh nghiệp tiềm năng được phát hiện thông qua sự giới thiệu của mạng lưới trong nước.

Trong số đó, 02 Doanh nghiệp/Nhóm sẽ được chọn để nhận gói tài trợ sau khi chương trình đào tạo và thẩm định được triển khai. Một ủy ban đánh giá đầu tư sẽ xác định tính đủ điều kiện đầu tư để lựa chọn 1 hoặc 2 Doanh nghiệp được nhận đầu tư.

Tổng giá trị tài trợ dành cho các Doanh nghiệp tham gia: 200,000

 
ẢNH & VIDEO