Ngôn ngữ
Trao quyền
DỰ ÁN “LÀM DU LỊCH TRỞ NÊN CÓ LỢI CHO CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG: CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIỮA VIỆT NAM & THÁI LAN”
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án được hỗ trợ bởi quỹ Toyota và được thực hiện đồng thời tại 2 nước Việt Nam và Thái Lan. Đơn vị triển khai dự án tại Việt Nam là CSIP và Sapa O Chau. Tại Thái Lan là Change Fusion và Local Alike. Dự án hướng đến việc nâng cao năng lực cho những đơn vị, cá nhân làm du lịch cộng đồng thông qua chia sẻ những điển hình thành công, tạo nền tảng nâng cao năng lực và hỗ trợ tiếp cận thị trường.

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Trong khuôn khổ dự án, 37 người đại diện cho các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực du lịch cộng đồng của hai nước đã tham gia trong hai chuyến học tập tại Việt Nam và Thái Lan.

 

Cùng với đó, dự án góp phần xây dựng kiến thức chung về du lịch cộng đồng thông qua việc tổ chức workshop chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa hai nước, đồng thời biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn làm du lịch cộng đồng chung của Việt Nam và Thái Lan, và 02 tài liệu trường hợp điển hình về du lịch cộng đồng.

 

Bên cạnh đó, hoạt động kết nối các cụm du lịch cộng đồng ở hai nước với thị trường trong khu vực cũng được diễn ra thông qua các nền tảng trực tuyến. Những kinh nghiệm từ dự án đã thúc đẩy quá trình vận động chính sách và các đối tác trong việc tạo dựng một môi trường thuận lợi nhằm phát triển du lịch cộng đồng, từ đó tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương ở cả hai nước.

ẢNH & VIDEO