Ngôn ngữ
Trao quyền
DỰ ÁN “HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÁNG TẠO VÀ BỀN VỮNG - SERD”
 • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
 • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
 • ẢNH VÀ VIDEO
 • TIN TỨC DỰ ÁN
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội vì sự Phát triển nông thôn Sáng tạo và Bền vững (SERD) áp dụng cách tiếp cận đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp xã hội trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của các vùng nông thôn, miền núi. Theo đó, dự án hướng đến thúc đẩy tinh thần kinh doanh trong cộng đồng địa phương và trao quyền cho những hạt nhân năng động, những doanh nghiệp xã hội bản địa nhằm góp phần thay đổi tích cực kinh tế và xã hội tại vùng sâu vùng xa - nơi tỷ lệ nghèo đói vẫn còn cao hơn mức trung bình.

Trong giai đoạn 2016 – 2019, dự án đã được triển khai tại những khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao nhất tại các tỉnh Hòa Bình và Lào Cai.

Mục tiêu chung của dự án là thúc đẩy sự phát triển của các DNXH cộng đồng nhằm tạo ra những thay đổi kinh tế xã hội bền vững tại các cộng đồng nghèo. Dự án cung cấp những hỗ trợ phát triển kinh doanh cần thiết cho ít nhất 41 DNXH cộng đồng điển hình tại các tỉnh Lào Cai và Hòa Bình, qua đó thúc đẩy tinh thần kinh doanh và chia sẻ kinh nghiệm cho các DNXH cộng đồng khác tại các địa bàn khó khăn khác trên cả nước.

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Dựa trên định hướng đó, các hoạt động của dự án đã được thiết kế nhằm huy động tối đa sự tham gia của các nhân tố năng động, mang tố chất của những doanh nhân xã hội tại cộng đồng. Bên cạnh đó, các chương trình tập huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ chuyên sâu của dự án đều được đảm nhiệm bởi các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong công tác điều hành doanh nghiệp, phát triển thị trường và xây dựng chuỗi giá trị. Các nội dung tập huấn và tư vấn của dự án cũng được thiết kế nhằm mục tiêu phát triển tư duy kinh doanh cho các doanh nghiệp cộng đồng cũng như tăng cường kết nối thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ của họ.

 

Một số hoạt động chính bao gồm:

 • Lựa chọn DNXH Cộng đồng và tìm kiếm các sáng kiến xã hội
 • Hoạt động nâng cao năng lực cho đối tác địa phương
 • Tập huấn phát triển kinh doanh
 • Tư vấn chuyên sâu
 • Chương trình thực tập sinh phát triển kinh doanh vì cộng đồng
 • Hỗ trợ vốn hạt giống
 • Hoạt động liên kết mạng lưới DNXH cộng đồng
 • Vận động chính sách

 

Sau 3 năm (2016-2019), dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực ban đầu:

 • 41 DNXH cộng đồng (trong đó 82,5% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 90% doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ) đã được hỗ trợ chuyên sâu về quản trị và phát triển kinh doanh
 • 63 gói tư vấn và phát triển kinh doanh được triển khai
 • 44% đơn vị có doanh thu tăng vượt trội trên 20%/năm
 • Tạo việc làm và tăng thu nhập cho 1.168 lao động yếu thế, đem lại lợi ích cho 13.707 người tại cộng đồng
ẢNH & VIDEO