Ngôn ngữ
Kết nối
SOIN - KÊNH ƯƠM TẠO SÁNG KIẾN XÃ HỘI VÀ DNXH TRỰC TUYẾN
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
  • TIN TỨC DỰ ÁN
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

SOIN (viết tắt của Social Innovation) là Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam. SOIN là ngôi nhà chung của cộng đồng, là nơi chắp cánh cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tạo ra tác động xã hội tích cực thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững. Với sự đồng hành của các đối tác là các trường đại học, các doanh nghiệp quan tâm đến khởi nghiệp xã hội như Trường Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Công ty tư vấn Habataku, Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển nguồn lực IBE và Tập đoàn VNG, vượt qua rào cản địa lý, không gian và thời gian, SOIN cung cấp kiến thức, công cụ và kết nối nguồn lực cho mọi cá nhân và tổ chức, góp phần hình thành và đưa những sáng kiến xã hội vào thực tế, qua đó tạo ra tác động tích cực tới cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

SOIN gồm bốn hợp phần cơ bản:

  • Khởi nghiệp cùng SOIN là Khung Khởi nghiệp Xã hội Tinh giản hỗ trợ một cách cụ thể và hệ thống cho các cá nhân và tổ chức (người dùng) trong hành trình xây dựng và triển khai các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội.
  • Cổng kiến thức là nơi SOIN trang bị kiến thức và công cụ cần thiết cho người dùng thông qua các khóa học trực tuyến và tài liệu tham khảo do SOIN biên soạn hoặc kết hợp với đối tác xây dựng.
  • Để giúp các cá nhân và tổ chức có sáng kiến xã hội triển khai thành công dự án, SOIN xây dựng cổng Kết nối nguồn lực nhằm kết nối và trao đổi nguồn lực, tạo một hệ sinh thái tương hỗ nhân văn, đa dạng và bền vững cho mọi DNXH Việt Nam.
  • Khởi nghiệp Plus - nơi chia sẻ các chương trình hỗ trợ, ươm tạo, tăng tốc, các cuộc thi khởi nghiệp do các đối tác của SOIN triển khai trong và ngoài nước.

 

Đến nay, đã có hơn 3,500 cá nhân tiếp cận các khóa học trên SOIN với những kiến thức được xây dựng từ các ví dụ thực tiễn về DNXH tại Việt Nam, cũng như được hỗ trợ một cách cụ thể và hệ thống trong hành trình xây dựng và triển khai các sáng kiến xã hội và DNXH, góp phần đưa những sáng kiến xã hội vào thực tế và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp xã hội ở Việt Nam.

Đặc biệt, trong khuôn khổ dự án, cuộc thi "Sáng tạo Xã hội 2017" đã được tổ chức tìm kiếm các sáng kiến kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường cấp bách của Việt Nam. Các ý tưởng đều hướng tới giải quyết các vấn đề thời sự xã hội như xây dựng thương hiệu cho nông dân, nông sản Việt Nam; bảo vệ môi trường; dinh dưỡng cho người Việt; chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần cho thế hệ học sinh, sinh viên….

ẢNH & VIDEO