Tin tức
TRANG TRẠI HARBOR ROOTS
  • 02/05/2018

Trang trại Harbor Roots được thành lập bởi Mục sư Sarah Monre, người sáng lập tổ chức “Chaplains on the Harbor” với sứ mệnh giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là nhóm người vô gia cư và từng có tiền án bằng cách cung cấp công ăn việc làm cho họ.

Trang trại kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng bằng cách mở chiến dịch gây quỹ Indiegogo để có nguồn chi cho các việc như mua sắm công cụ canh tác, trả lương cho các thành viên và các chi phí phát sinh khác. Ngoài ra, mỗi người trong cộng đồng có thể hỗ trợ Harbor Roots thông qua việc mua cổ phần với giá 550$. Hình thức này vừa giúp họ có một hộp rau sạch và tươi mỗi tuần từ chính trang trại của Harbor Roots, vừa là cách trả tiền lương cho 2-3 thành viên của trang trại. Hàng tuần, những hộp rau sẽ được tập kết tại 2 địa điểm là St. John’s Episcopal Church in Olympia and Randall Street Community Garden tại Aberdeen.

Với mô hình trang trại hiện nay, Harbor Roots không chỉ cung cấp việc làm cho các thành viên mà còn giúp cộng đồng có cơ hội sử dụng nguồn rau củ an toàn. Chương trình học nghề làm nông không chỉ tạo ra việc làm mà nó còn cung cấp sự ổn định cho người tham gia để đóng góp vào sự cải thiện của khu vực. Ngoài làm việc ở trang trại, những người tham gia sẽ được tham gia khóa học giáo dục chính trị hàng tuần. Vì vậy, trang trại Harbor Roots được nhìn nhận như một giải pháp kinh tế bền vững.

Từ Khóa Phổ Biến