Tin tức
CƠ HỘI NHẬN VỐN HẠT GIỐNG SDG 50,000 trong CHƯƠNG TRÌNH DBS - NUS SOCIAL VENTURES CHALLENGE ASIA
  • 26/04/2018

Doanh nghiệp của bạn đã và đang tạo tác động bền vững tới cộng đồng?

Ý tưởng của bạn sáng tạo và có thể mang lại nhiều sự thay đổi tốt đẹp cho xã hội?

⚠️ DBS-NUS Social Venture Challenge sẽ là động lực để giúp bạn đã đến lúc thực hiện điều đó!
Với giá trị giải thưởng lên tới SGD $100,000 và nhiều hỗ trợ hấp dẫn khác cho các dự án xã hội đầy hứa hẹn:

Từ Khóa Phổ Biến