Ngôn ngữ
Tin tức
THÔNG BÁO MỜI THẦU
  • 27/07/2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THỰC HIỆN DỰ ÁN “HỖ TRỢ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
TẠI CÁC TỈNH BỊ PHUN RẢI NẶNG CHẤT DA CAM TÂY NINH, BÌNH PHƯỚC VÀ ĐỒNG NAI”
DO USAID TÀI TRỢ

 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội và sáng kiến xã hội thông qua xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp xã hội bền vững tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Được thành lập từ năm 2008, CSIP truyền cảm hứng, kết nối và trao quyền cho các cá nhân, tổ chức đang áp dụng các giải pháp kinh doanh sáng tạo, bền vững để giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.

Năm 2020, USAID đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ Cộng đồng (CSIP) thực hiện Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai” (Dự án Hòa nhập 3). Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của dự án, CSIP tìm kiếm đối tác là các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế ngoài khu vực Nhà nước như các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, từ thiện, bệnh viện, doanh nghiệp tư nhân,... có đủ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn để triển khai 05 gói thầu sau tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. 

Thông tin chi tiết về từng gói thầu vui lòng xem tại đường dẫn tương ứng.

Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng chất lượng cao cho người khuyết tật 
Hồ sơ mời thầu tại đây: https://bit.ly/INCLUSION-3-RFA-1

Gói thầu số 2: Phát triển nguồn nhân lực phục hồi chức năng chất lượng cao
Hồ sơ mời thầu tại đâyhttps://bit.ly/INCLUSION-3-RFA-2

Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật tại cộng đồng
Hồ sơ mời thầu tại đâyhttps://bit.ly/INCLUSION-3-RFA-3

Gói thầu số 4: Xây dựng mô hình can thiệp và hỗ trợ tâm lý dành cho người khuyết tật và người thân trong gia đình
Hồ sơ mời thầu tại đâyhttps://bit.ly/INCLUSION-3-RFA-4

Gói thầu số 5: Hỗ trợ thực thi chính sách và thúc đẩy hòa nhập của người khuyết tật
Hồ sơ mời thầu tại đâyhttps://bit.ly/INCLUSION-3-RFA-5

Các đơn vị, tổ chức quan tâm vui lòng nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Hồ sơ mời thầu muộn nhất 17h00 ngày 20/08/2021.

Mọi thắc mắc vui lòng gửi đến địa chỉ: procurement@csip.vn

Từ Khóa Phổ Biến