Ngôn ngữ
Tin tức
SÁNG KIẾN NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI 4.0
  • 25/06/2018

 

 

I.C.T For Agri (IFA), DNXH tại Nepal, được thành lập bởi Sibjan Chaulahgain – 1 trong 35 nghiên cứu sinh của Echoing Green 2018. IFA ra đời với mục tiêu cung cấp thông tin về các giống cây trồng, nhà cung cấp đầu vào, dự báo thời tiết và giá cả thị trường thông qua SMS và nền tảng di động (mobile platform) với tên gọi Krishi Guru. Nền tảng IFA kết nối nông dân ở Nepal với các cơ quan khuyến nông địa phương, thương nhân – thị trường và các chuyên gia nông nghiệp. Mục tiêu là cải thiện sinh kế của nông dân sản xuất nhỏ lẻ bằng cách trang bị cho họ công nghệ và kiến thức để cải thiện năng suất, cung cấp thị trường sinh lợi và hướng tới một tương lai bền vững với thực phẩm an toàn.

IFA trước hết cung cấp dịch vụ tư vấn (IFA Advisory), bao gồm thông tin về các nông cụ, giá cả thị trường, quản lý nguồn tài nguyên (nước, đất), quản lý sau thu hoạch, sự hiểu biết về các yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm và các tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra, IFA sở hữu cơ sở dữ liệu lớn lưu trữ thông tin về các giống cây trồng và vật nuôi. Với dịch vụ này, những hộ sản xuất nhỏ lẻ có cơ hội tiếp cận tốt hơn với thị trường. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống MSM, dự báo thời tiết của IFA cập nhật 3 ngày/ lần nhằm giúp nông dân dễ dàng lập kế hoạch cho các việc đồng áng để đạt được năng suất cao hơn.