Ngôn ngữ
Tin tức
QUỸ MERCY CORPS TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH MICROMENTOR - KẾT NỐI CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÃ HỘI, DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG
  • 20/09/2021
QUỸ MERCY CORPS TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH MICROMENTOR - KẾT NỐI CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÃ HỘI, DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG
(Loạt bài chia sẻ thông tin về các chương trình hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp tạo tác động)
Là một sáng kiến xã hội được điều hành bởi Mercy Corps - một tổ chức hỗ trợ nhân đạo toàn cầu, Chương trình MicroMentor giúp kết nối các chuyên gia, cố vấn doanh nghiệp tình nguyện với các DNXH, DN tạo tác động thông qua nền tảng trực tuyến của mình. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia trong network của Chương trình là hoàn toàn miễn phí với số giờ tư vấn trung bình chuyên sâu cho doanh nghiệp đạt trên 12h/DN nhận tư vấn.
Là một sáng kiến có uy tín cầu được khởi tạo để giúp các Doanh nghiệp ứng phó với Covid-19, cho đến nay, chương trình đã hỗ trợ đến 75,000 Doanh nghiệp trên 179 quốc gia trên thế giới.
Phạm vi hỗ trợ: toàn cầu. Cùng với đó, trên nền tảng của MicroMentor, DN có thể tìm và kết nối với chuyên gia Tư vấn Quốc tế (nói tiếng Anh) và chuyên gia tư vấn trong nước.
Thời gian: không giới hạn
Điều kiện đăng ký: các Doanh nghiệp, sáng kiến kinh doanh đã hoạt động, triển khai trên thực tế (có thể đã có doanh thu hoặc chưa).
Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập tại: https://www.micromentor.org/faq/
Cách thức đăng ký: Cá nhân của Doanh nghiệp tạo Profile chuyên nghiệp của mình trên Nền tảng của MicroMentor tại: https://www.micromentor.org/signup/entrepreneur và làm theo các hướng dẫn trên nền tảng.
Từ Khóa Phổ Biến